ที่มาของการเกิดความรู้

จงสัมผัสมันด้วยกาย และรับรู้มันด้วยหัวใจ

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่ช่วยทำให้มนุษย์ยังคงรักษาเผ่าพันธ์ของความเป็นมนุษย์ได้จนก้าวหน้าพัฒนาได้จนถึงทุกวันนี้ก็คือการมีและรักษาสืบทอดองค์ความรู้ ความรู้คืออะไร? แล้วทำไมความรู้จึงช่วยให้เรายังคงรักษาเผ่าพันธ์อยู่ไว้ได้?ผมจะขอกล่าวคร่าวๆเพื่อให้ได้รู้จักกับความรู้ไว้ ณ ที่นี้

       ความรู้เริ่มแรกก็มาจากประสบการณ์โดยตรงของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน เมื่อได้รับความรู้จากประสบการณ์ที่แตกต่างกันแล้วนำมาพูดหรือเล่าให้คนอื่นฟังจนเกิดแนวทางความแตกต่างของความรู้ที่ไม่เหมือนกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการพูดก็ส่งผลให้เกิดความรู้ที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อความรู้ที่ได้รับมากขึ้นๆ จนไม่สามารถจดจำความรู้เหล่านั้นได้หมด การจดบันทึกก็เป็นแนวทางเลือกหนึ่งที่ช่วยในการจัดการทำให้องค์ความรู้ไม่สูญหายไปไหน และสามารถนำมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ จะเห็นได้ว่าความรู้นั้นจริงๆแล้วก็เกิดมาจากตัวเรานั่นเอง ถ้าเราไม่เข้าไปหาความรู้ ความรู้ก็ไม่มีทางเข้ามาหาเราเช่นกัน ดังนั้นการที่เราจะทำให้องค์ความรู้อยู่กับตัวเรานั้น ก็จงพยายามที่จะเข้าไปหามันก่อน จงสัมผัสมันด้วยกาย และรับรู้มันด้วยหัวใจ อย่างนี้ความรู้ก็ไม่มีทางที่จะสูญหายไปจากตัวท่านอย่างแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน knowledge management PSUความเห็น (0)