การพัฒนาดัชนีด้านการเงิน เป็นอะไรที่วุ่นวายจริง ๆ ไม่ทราบว่าจะทำให้วุ่นวายไปทำไม ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความลำบาก ทำไมสมศ.ไม่ฟันธงเลยว่าจะใช้ปีงบประมาณไหนกับปีการศึกษาไหน ให้ชัดเจน ถ้าจะดูผลการดำเนินงานปีการศึกษาที่สอดคล้องกับปีงบประมาณ มันจะจะเหลื่อมกัน 1 ไตรมาส  แต่ก็จะเห็นผลสัมฤทธิ์ได้ใน 3 ไตรมาสแรก แต่ก็อีกแหละคนส่วนใหญ่จะใช้เงินกันไตรมาสสุดท้าย เพราะมาตรฐานด้านการเงินยังไม่เข้มแข็ง ทำให้ยังฟันธงไม่ได้ซักอย่าง

ไม่เป็นไร ให้กำลังใจกันเรื่อย ๆ จ้า