GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ประกาศ keyword ของกลุ่มอิสานตอนล่าง

keyword

ATTENTION!!!!!!!         

           โครงการวิจัยทุกโครงการทราบ เมื่อท่านสร้างบันทึกใหม่ทุกครั้ง

ในบลอก เราต้องกำหนด keyword เพื่อใช้ค้นหาและจัดกลุ่มบันทึก

         ในกลุ่มภาคอิสานตอนล่าง   ขอประกาศใช้ keyword 4 คำ คือ

                  1.keyword คงที่ ได้แก่  อิสานตอนล่าง  

                  2.keyword เปลี่ยนแปร  ได้แก่

                             (ก)เลือก1คำตามโครงการ : หลักสูตร  บริหาร ชุดวิชา โรงเรียนร่วม  โรงเรียนขนาดเล็ก ทักษะครู

                               และชุดอิสานตอนล่าง                                 

                              (ข)เลือก1คำหรือหลายคำตามความจำเป็น : วิจัยปฏิบัติการ วิจัยแบบมีส่วนร่วม  เครือข่ายเรียนรู้ 

              ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้ keyword นี้สังเคราะห์ผลได้ง่ายและสะดวกขึ้น

              เมื่อสร้างบันทึก เขาจะแนะนำการทำ keywordให้แล้วทุกครั้ง  

                      จากหัวหน้าชุดโครงการวิจัยกลุ่มอิสานตอนล่าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 1529
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)