ชุมชนอศจ.ขอนแก่น

อศจ.ขอนแก่นแก้ปัญหาความยากจน
แบบรายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ระยะที่ 1อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัย การอาชีพกระนวนจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ Weblog    ที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549
 1. ชื่อผู้เข้าอบรม
  1) นายยรรยงค์ ศัตรูคร้าม วิทยากร  2) นางสาวน้ำฝน แสงศรีเรือง  3) นางสาวนุชรา ศรีบุญ  
 2. การอบรมเพื่อขยายผลการจัดการความรู้ KM สำหรับผู้ปฏิบัติงานพัฒนาอาชีพของสถานศึกษา ที่ สวนสนรีสอร์ท อ. พล จ. ขอนแก่น วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2549
 • ชื่อผู้เข้าอบรม
 • 1) นายธัช แสงใส 2) นางมลิวัลย์ อินทมาตย์  3) นายเลิศชาย กุญแจ  4)นางเกสกาญต์ อันทะลัย
 • สรุปการร่วมงานถนนอาชีพ ครั้งที่ 1 อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2549

การอบรม 108 อาชีพ

 

 • ที่
  รายวิชา
  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
  ชื่อวิทยากร
  1.
  การทำยาหม่อง
  58
  นางสาวอภิรดี ภักดีวุฒิ
  2.
  การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสา
  28
  นางสาวกัลญา สมประสงค์
  3.
  การทำน้ำหอม
  38
  นางสาวอัญชลี สุริฉาย
  4.
  การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว
  29
  นางสาวสุกัญญา โพธิ์ศรี
  5.
  การทำน้ำยาล้างจาน
  44
  นางสาวสุมิตรา อัดโดดดร
  6.
  การประดิษฐ์การบูรรูปฟักทอง
  33
  นางสาวน้ำฝน แสงศรีเรือง
  7.
  การทำพิมเสนน้ำ
  24
  นางสาวมารศรี เลพล
  8.
  การทำแยมผลไม้
  20
  นายประยูร จุลม่วง
  ที่
  รายวิชา
  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
  ชื่อวิทยากร
  9.
  การเพ้นหิน
  41
  นางสาวทัศนีย์ เพ็งสว่าง
  10.
  การเพ้นผ้าบาติก
  18
  นางเกสกาญต์ อันทะลัย
  11.
  การทำตุ๊กตาจากผ้าขนหนู
  25
  นางอรอนงค์ จันทะวงค์
  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่นำมาแสดง
 • ชื่อชิ้นงาน การประกอบคอมพิวเตอร์
 •  

  ชื่อเจ้าของ/ผู้นำเสนอ นางมลิวัลย์ อินทมาตย์ การร่วมงานถนนนอาชีพ ครั้งที่ 2 อ.บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549
  การอบรม 108 อาชีพ
  ที่
  รายวิชา
  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
  ชื่อวิทยากร
  1.
  การทำยาหม่อง
  63
  นางสาวอภิรดี ภักดีวุฒิ
  2.
  การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสา
  38
  นางสาวกัลญา สมประสงค์
  3.
  การทำน้ำหอม
  32
  นางสาวอัญชลี สุริฉาย
  4.
  การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว
  33
  นางสาวสุกัญญา โพธิ์ศรี
  5.
  การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากผ้าเช็ดหน้า
  33
  นางสุนิสา หงษา
  6.
  การเพ้นหิน
  33
  นางสาวทัศนีย์ เพ็งสว่าง
  7.
  การทำเทียนเจล
  65
  นายปัญญาณัฏฐ์ ปาตู
  8.
  การเขียนกระเบื้อง
  29
  นางสาวนุชรา ศรีบุญ
  • สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่นำมาแสดง  ชื่อชิ้นงาน ชุดฝึกการประกอบคอมพิวเตอร์  ชื่อเจ้าของ/ผู้นำเสนอ นางมลิวัลย์ อินทมาตย์ 
  • การพัฒนาอาชีพเพื่อปลดปล่อยคนจน ( KPI = 30 คน )
  1. อาชีพที่เข้าไปพัฒนา การซ่อมเครื่องยนต์เล็ก จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา 9 คน ชื่อวิทยากร นายแหลมทอง ดาระโส  สถานที่/พื้นที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยการอาชีพกระนวน และ บ้านหนองโน ต.หนองโน อ.กระนวน  ผลการดำเนินงาน (เสร็จสิ้นแล้ว/กำลังดำเนินงาน/คาดว่าจะแล้วเสร็จ) ดำเนินการวันที่ 11 กุมภาพันธ์ -7 มีนาคม 2549
   ปัญหาอุปสรรค ขาดงบประมาณในการจัดการ: ขาดงบประมาณในการจัดการ
          อาชีพที่เข้าไปพัฒนา การเลี้ยงจิ้งหรีด  จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา 6 คน ชื่อวิทยากร นางพัชราภรณ์ วงษ์ปัญญาสถานที่/พื้นที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยการอาชีพกระนวน และ บ้านห้วยโจด ต.ห้วยโจด อ.กระนวน  ผลการดำเนินงาน (เสร็จสิ้นแล้ว/กำลังดำเนินงาน/คาดว่าจะแล้วเสร็จ) ดำเนินการวันที่ 11 กุมภาพันธ์ -7 มีนาคม 2549
          ปัญหาอุปสรรค ขาดงบประมาณในการจัดการ
        อาชีพที่เข้าไปพัฒนา การเลี้ยงปลาดุก  จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา 11 คน ชื่อวิทยากร นายศุภฤกษ์ โพธิ์ศรี  สถานที่/พื้นที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยการอาชีพกระนวน และบ้านห้วยโจด ต.ห้วยโจด อ.กระนวนผลการดำเนินงาน (เสร็จสิ้นแล้ว/กำลังดำเนินงาน/คาดว่าจะแล้วเสร็จ) ดำเนินการวันที่ 11 กุมภาพันธ์ (เสร็จสิ้นแล้ว/กำลังดำเนินงาน/คาดว่าจะแล้วเสร็จ) ดำเนินการวันที่ 11 กุมภาพันธ์ -7 มีนาคม 2549
        ปัญหาอุปสรรค ขาดงบประมาณในการจัดการ
  2.     อาชีพที่เข้าไปพัฒนา การเลี้ยงกบ:จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา 9 คน ชื่อวิทยากร นายนิพิฐ นาราช   สถานที่/พื้นที่ปฏิบัติงาน บ้านหนองโน ต.มหนองโน อ.กระนวนผลการดำเนินงาน (เสร็จสิ้นแล้ว/กำลังดำเนินงาน/คาดว่าจะแล้วเสร็จ) ดำเนินการวันที่ 11 กุมภาพันธ์ -7 มีนาคม 2549
      ปัญหาอุปสรรค ขาดงบประมาณในการจัดการ คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม
  คลิกรายละเอียดที่นี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนอาชีวะขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 15251, เขียน: 13 Feb 2006 @ 16:57 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 19:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)