บุคลิกภาพของ CEO ระดับโลก

CEO

ขออนุญาต ทีมงานวิชาการ มิเนอว่า ดิเวลล็อปเมนต์  ถ่ายทอดบุคลิกภาพของ CEO ระดับโลกตามผลการวิจัยของนิตยสาร FORBES และ FORTUNE  ดังนี้

  1. มีความมั่นใจในตนเองสูงในระดับที่เหมาะสม
  2. มีความสามารถในการควบคุมสติอารมณ์
  3. มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจ
  4. คิดก่อนพูด
  5. มีความโดดเด่นที่ไม่ซ้ำใคร
  6. ช่างซัก ช่างถาม
  7. ทำงานหนักมากกว่าคนที่อยู่ข้างเคียง
  8. ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับสังคม
  9. ไม่เหลิงอำนาจ

ข้อ 1-4  และ ข้อ 9.  อาจจะกับ CEO ไทยในขณะนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)