บันทึกจากแดนซากุระ 9 : ว่าด้วยเรื่องการสรุป

Mitochondria
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ถ้าคุณต้องสรุปความเป็นตัวคุณเองที่อยู่มาตลอดชีวิตให้ได้ภายในหน้ากระดาษ A4 คุณจะสรุปว่าอย่างไร

     เนื่องจากวันนี้ต้องกลับไปอ่านข้อมูลเก่าๆ เพื่อนำมาสรุปเป็น powerpoint เพื่อจะนำไปเสนอที่ บริษัท Pentax และ discuss ถึงเรื่องผลการ evaluate ชุดน้ำยาสำเร็จรูปของบริษัท เลยทำให้ย้อนกลับไปคิดถึงอดีต ครั้งที่เคยเขียนรายงานวิจัยเรื่องแรก

     ผมจำได้ว่าเขียนเรื่อง การเปรียบเทียบวิธีตรวจ Weil-Felix กับ IFA สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคริกเกตเซีย การที่เราต้องทำงานมาก การที่เราต้องอ่านมาก ทำให้เรามีข้อมูลจำนวนมากรอบๆตัว แล้วทั้งหมดก็ถูกรวบรวมจับยัดเข้าไปอยู่ใน manuscript สำหรับส่งตีพิมพ์ ซึ่งผมได้ส่งให้อาจารย์ขจรศักดิ์ ช่วยตรวจแก้ไข ปรากฎว่าอาจารย์แก้ไขเสียไม่เหลือร่องรอยเก่าเลย ว่าเขียนอะไรไปบ้าง แต่สิ่งที่อาจารย์บอกพร้อมกับส่งบทความฉบับแก้ไขคืนมานั้น เป็นแนวทางให้ผมพัฒนาการเขียนงานวิจัยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ผมยังจำได้ไม่ลืมเลือน "ที่ you เขียนมานั้นมันเป็น sheet สอน นศพ. มันไม่ใช่บทความตีพิมพ์ บทความตีพิมพ์เราเขียนให้คนที่รู้เรื่องแล้วอ่าน ไม่จำเป็นต้องใส่รายละเอียดที่เรารู้ทั้งหมด เอาเพียงว่าเราคิดว่าเขาควรรู้อะไร ก็ใส่เท่าที่ควรให้เขารู้" นั่นหมายความว่าการนำเสนอผลงาน ไม่ใช่การบอกว่าคุณรู้อะไรมาบ้าง บอกมาให้หมด แต่เป็นการคัดเลือกว่า เรื่องนี้เขาควรรู้เท่าไร เรื่องนั้นเขาควรรู้ประเด็นอะไรบ้าง หากเขาสนใจประเด็นไหนก็จะซักถามเรามาเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้การสรุป ไม่ใช่เรียงความ

     และอีกครั้งหนึ่งที่จินเคยเล่าให้ฟังว่าตอนมาที่ญี่ปุ่นครั้งแรก ต้องนำเสนอรายงานความก้าวหน้า โดยต้องสรุปทุกอย่างที่ทำให้ได้ภายในกระดาษ A4 แผ่นเดียว เรื่องนี้ผมถือเป็นเรื่องยากเรื่องหนึ่ง เพราะอยู่บนหลักการเดียวกัน การที่เราต้องอยู่กับข้อมูลจำนวนมาก แล้วนำเสนอออกไปให้หมด มันจะไม่ใช่การบอกว่าเรารู้อะไรมาบ้าง แต่มันต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล การแยกแยะและจัดหมวดหมู่ข้อมูลใหม่ ให้อยู่ในรูปที่เรียกว่าความรู้ ไม่ใช่ข้อมูลอีกต่อไป และถ้าจะทำให้ความรู้ที่เราได้มามีคุณค่ามากขึ้นก็ต้องอยู่ในรูปแบบความรู้เชิงเปรียบเทียบ ว่าสิ่งที่เรารู้เปรียบเทียบกับผู้อื่นรู้เป็นอย่างไร แตกต่างกันตรงไหน เพราะอะไร อย่างไหนดีกว่ากัน ซึ่งก็จะทำให้เราได้โอกาสในการพัฒนาความรู้ที่เรามีอยู่ให้รู้มากขึ้น ผมชักจะออกนอกเรื่องการสรุปแล้วล่ะ เอาล่ะ สรุปกับสิ่งที่อยากถามว่า ถ้าคุณต้องสรุปความเป็นตัวคุณเองที่อยู่มาตลอดชีวิตให้ได้ภายในหน้ากระดาษ A4 คุณจะสรุปว่าอย่างไร ......มันจะเกินหน้ากระดาษบ้างไหม (แสดงว่ายังสรุปไม่เป็น) หรือจะส่งกระดาษเปล่า....

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากแดนซากุระ...สู่...พุ่มมะลิความเห็น (0)