อติกานต์67

บันทึกเทปกับปกหนังสือ(ต่อ)
                6/2/2549    วันนี้เตยก็มาทำเทปต่อค่ะ โดยเปิดโปรแกรม Cool Edit Pro. จากนั้นคลิกตัว R ที่ Channel ที่ 1 เพื่อเตรียมที่จะอัดเสียง  จากนั้นกด Play ที่เครื่องเล่นเทป แล้วก็กด REC ที่ตัวโปรแกรม  โปรแกรมก็จะทำการอัดเสียงต่อเนื่องไปจนจบ จากนั้นเราก็ Save โดยการคลิกที่ Fine > Save Mixdown As  > ใส่ชื่อ > ใส่นามสกุลเป็น .wav > OK  ซึ่งวันนี้เทปเหลือประมาณ 1 ลังค่ะ ตอนบ่ายพี่เค้าให้แก้ภาพที่ปกหนังสือโดยแก้ภาพภูเขาด้านล่างให้จางลงกลืนไปกับพื้น ซึ่งวิธีการแก้ คือ การปรับที่ Fill ให้เหลือประมาณ 65 % ค่ะ แล้วก็เอาไปให้พี่เค้าดูค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของอติกานต์ความเห็น (0)