ความ"เพียร"...ของนักพัฒนา

ความสำเร็จเกิดขึ้นได้เพราะ "ความเพียร"
   พี่เม่ยได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ในการพัฒนางาน" ที่ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มอ. ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมก็เป็นดังที่ CKO ของภาควิชาได้เขียนไว้ในบันทีก ก่อนหน้านี้ แล้ว
   ได้บทสรุปแห่งความสำเร็จของ นักพัฒนา ว่าเกิดได้ด้วยหลายปัจจัยร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นตัวนักพัฒนาเอง ผู้เกี่ยวข้อง เวลา สถานที่ โอกาส และปัจจัยเสริมอื่นๆ แต่มีสิ่งหนึ่งในตัวนักพัฒนาเอง ที่พวกเราไม่ได้พูดถึง (อาจเป็นเพราะลืม หรือกลัวว่าพูดแล้วจะเป็นการชมตัวเองเกินไป..?) นั่นก็คือ "ความเพียร"
   พี่เม่ยเป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา ของหลายๆทีม โดยเฉพาะทีมในกลุ่ม "Hemato หรรษา"  ได้แก่ทีม เก็บตก บานไม่รู้โรย สาวน้อยประแป้ง และ Labด่วน ณ ฮีมาโต ได้ใกล้ชิดสัมผัสการทำงานของทุกทีม  สิ่งที่พี่เม่ยได้มีโอกาสเห็นก็คือ ความเพียร เห็นทุกคนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค อดทน และยอมที่จะเหน็ดเหนื่อยในการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
   พี่เม่ยได้เห็นสมาชิกทุกคนในทีม เก็บตก ทำงาน..ทำ..ทำ..และทำ
   เห็นสมาชิกของทีมสาวน้อยประแป้ง นั่งนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาวด้วยกล้องจุลทรรศน์ทุกๆเย็นหลังเลิกงาน..ดู..ดู..และดู
   เห็นสมาชิกของทีม บานไม่รู้โรย เดิน..เดิน..และเดิน อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อเร่งรัดงาน
   เห็น "พี่ทร" รวบรวมข้อมูล กระตุ้นเตือนน้องๆเรื่อง ด่วนหยิบก่อน ด่วนทำก่อน ด่วนออกผลก่อน
   แล้วยังได้เห็นอีกหลายๆทีม ที่ทำงานกันด้วย "ความเพียร" รวมถึงความพยายามที่จะเรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูล เตรียมนำเสนอผลงาน และนำเสนอผลงานทุกขั้นตอนล้วนอาศํยความเพียร
  ... จนวันนี้ ได้เห็นความสำเร็จของทุกๆคน ซึ่งได้มาเพราะความเพียร ก็อยากจะบอกว่า.."พี่เม่ยภูมิใจในความเป็น นักพัฒนา ของทุกคนค่ะ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Hemato หรรษาความเห็น (1)

โอ๋-อโณ
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
อยากขอเพิ่มเติมอีกนิดเรื่องความสำเร็จจากการทำโครงการ PathoOtop ว่า ตัวเองชื่นชมทุกทีมที่สรรสร้างผลงานออกมา อยากให้ทุกคนเห็นว่าการทำงานจนสำเร็จตามเป้าหมายเป็นรางวัลอยู่ในตัวเองแล้ว เราน่าจะภูมิใจที่เราสามารถทำความคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้ รางวัลที่เป็นรูปธรรมนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบย่อยเท่านั้นเอง