อติกานต์66

ปกหนังสือ
                3/2/2549    วันนี้เตยได้เริ่มออกแบบปกที่พี่เค้ามาฝากไว้ค่ะ ซึ่งงานนี้เตยทำใน Photoshopค่ะ โดยปกหนังสือนี้มีขนาดรวมกันหน้าหลัง ยาว 21 cm. กว้าง 15 cm. โดยเตยได้นำภาพมาตัดตกแต่งด้านล่างของหนังสือเป็นรูปภูเขาสีเขียว  มีท้องฟ้าสีส้มซึ่งนำมาจากอีกภาพนึง  และมีภาพอาคารสำนักงานและมีถังสูงอยู่ทางด้านซ้ายหรือด้านหลังปก  แล้ว นำรูปสวย ๆ จากคลังภาพในเครื่องพี่หน่องมาใส่ โดยภาพที่ใส่นั้นได้มีการปรับภาพให้มีความแปลกตา ในการทำภาพนี้เตยทำโดย การเปิดภาพขึ้นมา Copy Layer เป็น 3  แล้วเลือก Layer ที่ 3 ปรับภาพโดย Filter > Find Edges… > Image – Desaturate  ต่อไปเป็น Layer ที่ 2 เลือกคำสั่ง  Filter > Emboss.. > Hard Light  จากนั้นเป็น Layer ที่ 1 เลือกปรับ Color แล้วเปิด Layer รวมกันก็จะได้ภาพที่ต้องการ ทำเสร็จเตยก็ลองปริ๊นส์ไปให้พี่เค้าดูค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของอติกานต์ความเห็น (0)