ภารกิจชีวิตกับการสำรวจทุนการพัฒนาของรัฐ ตอนที่ ๔ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ออกจากศาลากลางจังหวัดเลี้ยวซ้ายนิดเดียวก็ถึง สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินไปตึกด้านหลังมีกลุ่มงานยุทธศาสตร์ขอเข้าพบคุณวีณา ที่นัดไว้เนื่องจากได้ทำหนังสือแจ้งเรื่องไว้ล่วงหน้าแล้วท่านก็ทราบเป้าหมายที่ทีมหนูเคเอ็มมากันวันนี้ก็ได้พูดคุยกันประมาณ ๒๐ นาที ที่ สนง.  สาธารณสุขปฏิบัติแผนงาน/โครงการนั้นจะยึดหลักแผนปฏิบัติการ ๔ ปี ของจังหวัดเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เป้าหมายที่จะไปให้ถึงของ สนง.สาธารณสุขฯ คุณวีณากล่าวว่า คือ หมู่บ้านแข็งแรงตามเกณฑ์ Healthy Thailand ๙๒๗ หมู่บ้านปี ๒๕๕๒ และ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชนด้วยการมีหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึง พอเพียงเป็นธรรม และเสมอภาคเวลาก็ล่วงเลยมามากเร่งปฏิบัติภารกิจอีกที่หนึ่งที่นัดไว้ คือ เกษตรจังหวัด นัดคุยกับคุณศราวุธ แล้วคอยติดตามนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)