ผู้เขียนรู้สึกประทับใจในการได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นอย่างมาก แม้ว่าได้เข้าร่วมเพียงแค่ครึ่งวันหลังเท่านั้น  แต่สัมผัสได้ถึงพลังของเราชาวพยาธิ ผู้เขียนคิดว่าจริง ๆ แล้วเราส่วนใหญ่ รัก ในงานที่ทำ มีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนา และอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและยินดีในความสำเร็จของเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคน สังเกตุได้ว่าแม้เวลาเพียงน้อยนิด แต่ทุกคนก็พร้อมจะนำเสนอ พร้อมจะพูด (อย่างเร่งรีบ) พร้อมที่จะรับฟัง  จุดมุ่งหมายที่ได้จึงเกินคาด มีโครงการที่จะนำเสนอมากมาย และมีอีกหลายโครงการยังไม่ได้นำเสนอ ทุกคนได้รับฟังโครงการของหน่วยต่าง ๆ  เท่ากับเป็น การเรียนรู้แบบไม่รู้ตัว (อย่างเพิ่งรู้ว่าถั่วแดงหลวง สามารถนำมาสกัดสาร PHA , จากสุ่มไก่แปรเปลี่ยนไปเป็นกล่องอบสไลด์ และเพิ่งรู้ว่าพี่ทรเลี้ยงไก่มาก่อน ฯลฯ) นอกจากนี้เป็นการรู้จัก พี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ ในภาคอย่างแนบแน่นขึ้น จากการที่เพียงแต่เห็นหน้าค่าตา เท่านั้น เพราะผู้เขียนได้มีโอกาสไปร้องเพลงคาราโอะเกะ บ้านคุณอัมพร ชั้น 4 เนื่องจากเราอีกหลาย ๆ คน ต้องการจะไปเลี้ยงส่งน้องตง ห้อง Sero ซึ่งกำลังจะลาออก (ได้คุยสนิทกับพี่ตง รวมทั้งน้อง ๆ จาก AP อีก)  สุดท้ายต้องขอขอบคุณผู้นำ หรือหัวหน้าภาคของเราที่ให้เราได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบไม่รู้ตัว และได้มีโอกาสให้เราในการพัฒนางาน แสดงออกและมีส่วนร่วมทุกระดับชั้น  คราวหน้าขอสันทนาการบ้างน๊ะค๊ะ (จะได้ไม่ต้องออกไปหาสันทนาการเองค่ะ ทุก ๆ คนส่วนใหญ่ต้องการค่ะ )