เด็กนักเรียน ที่ปริกเอาใจใส่เรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชนมากขึ้น

ทุกวันนี้ ได้มีเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปริก โรงเรียนบ้านปริกใต้  และโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ ได้ให้ความร่วมมือกับเทศบาลตำบลปริก เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมกับเทศบาลตำบลปริกอยู่เนือง ๆ ทำให้เกิดแนวร่วมเยาวชนทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนขึ้น     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนท้องถิ่นความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
ที่เทศบาลนครพิษณุโลกได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยบรรจุเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยลงในหลักสูตร    นักเรียนที่จบจากโรงเรียนในสังกัดจะต้องมีความรู้เรื่องการจัดการขยะเป็นอย่างดีและนำไปปฏิบัติด้วยครับ
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณท่านรองฯ ที่เข้ามาคุยและให้ข้อมูล ต้องขอโทษจริง ๆไม่ได้เข้ามาดู บล๊อค นานแล้ว  เมื่อวันที่ 15 เม.ย.และวันนี้เห็นว่าพอจะมีเวลาปลีกวิเวกได้ จึงเปิดดูอีกครั้ง   ผมเองก็สนใจและติดตามเกี่ยวกับเรื่องนี้ ของทน.พิษณุโลกอยู่ เช่นกัน  อยากให้ท่านรองฯช่วยชี้แนะด้วยนะครับ