8ก.พ.49

วันนี้ในนามของประธานkmของกลุ่มSTIinHIVซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆในโครงการณ์ดูแลผู้ป่วยHIVได้เชิญน.พ.พรชัยมาให้ความรู้เรื่องsyphilisเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้   ปรากฎว่ามีการซักถามมากกว่าทุกครั้งของการจัดการประชุมและมีคนสนใจมากขึ้น     ผู้อำนวยการเลยถือโอกาศประชาสัมพันธ์achara.gotoknow.orgเพื่อเป็นเวทีในการให้ความรู้และการสื่อสารและถือโอกาศให้แพทย์และพยาบาลเข้าใจการแปรผลVDRLอย่างเป็นระบบที่เข้าใจง่ายเพราะเป็นปัญหาที่เราพบบ่อยๆ  

                                                                        อัจฉรา  เชาวะวณิช