ฟ้าครับ

Robert Yang หรือที่พวกเรามักเรียกกันว่า Bob Yang เป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจากการทำงานให้ Industrial Technology Research Institute (ITRI) ของไต้หวันมาเกือบยี่สิบปี สามารถผลักดันให้ ITRI ขึ้นมาอยู่ในแนวหน้าของโลกในบรรดาองค์กรวิจัยสาธารณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฺBob Yang

ความสามารถของเขาทำให้เร็ว ๆ นี้เขาถูกเชิญให้ไปเป็น CEO ของหน่วยงานอีกแห่งหนึ่งที่มีพันธกิจคล้าย ๆ กันคือ Applied Science and Technology Research Institute (ASTRI) ของฮ่องกง

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Bob Yang มาเมืองไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด หลาย ๆ อย่างที่เขาพูดล้วนน่าสนใจ แต่มีข้อหนึ่งที่สร้างความแปลกใจไม่น้อย

เขาบอกว่า "Truly customer-focused R&D institutions should lose 10 to 15 percent of its researchers to the industry." - องค์กรวิจัยที่มุ่งประโยชน์ลูกค้าจริง ๆ ควรจะต้องเสียนักวิจัยร้อยละ 10 ถึง 15 ให้กับภาคอุตสาหกรรม

ฟังความได้ว่า สำหรับหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิจัยและัพัฒนา (เทคโนโลยี) การผูกมัดให้คนอยู่กับองค์กรนาน ๆ อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดก็ได้

วิธีที่ดีที่สุดในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานวิจัยภาครัฐออกไปให้ภาคเอกชนก็คือ ให้คนไปนั่นเอง

ฟังดูเผิน ๆ เหมือนกับเป็นการเสียสละของต้นสังกัด แต่ที่จริงอาจจะไม่ใช่เสียทีเดียว เพราะการ "ถ่า่ยเลือด" หรือ "บริจาคเลือด" องค์กรเป็นประจำน่าจะช่วยกดให้อายุเฉลี่ยของพนักงานต่ำ มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ความคิดไม่ย่ำอยู่กับที่

ถ้าเราคิดแบบนี้ได้ นี่ก็อาจเป็นการปฏิรูปวิธีคิดในเรื่องการสร้างคน บริหารคน ของหน่วยงานภาครัฐเลยทีเดียว เพราะนักเรียนทุนที่เรียนเก่ง ๆ มักจะมีข้อผูกมัดให้อยู่กับราชการนาน ๆ

ทั้ง ๆ ที่เมื่อผ่านไป 20 ปีในองค์กรเดิม นักเรียนทุนคนนั้นคงไม่ใช่คน ๆ เดียวกับนักเรียนจบใหม่ไฟแรงคนนั้นก็เป็นได้