มันคงเป็นความรู้สึกครั้งแรกที่ผมได้ทราบถึงข้อดีและประโยชน์จากการเขียนบันทึกของตัวเองผ่านบล็อค ก่อนอื่นก็คงต้องขอบบุคคลสองท่าน ท่านแรกคือ อาจารย์วิบูลย์ ที่ได้มาบรรยายให้ความรู้และประโยชน์เกี่ยวกับการสร้างบล็อค และ อาจารย์สมลักษณ์ ที่ได้เจอเป็นครั้งแรกและได้มีโอกาสพูดคุยด้วย และได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างบล็อค ตอนแรกที่อาจารย์วิบูลย์อธิบายผมคิดว่ามันคงคล้าย ๆ กับการตั้งกระทู้ตามเวปต่าง ๆ หลังจากนั้นเลยมานั่งพิจารณาอยู่สามวันถึงสมัคร เพราะคิดว่ามันมีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน งแก่ตัวเองและแก่ส่วนร่วมในแง่ของการเล่าประสบการณ์หรือไม่มีก็แล้วแต่ ขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านอีกครั้ง