KM Road Map : HU

KM Road Map : HU

KM Road Map : HU

  • วิสัยทัศน์ชัดเจน
  • กำหนด Tool ต่าง ๆ ในการ capture ความรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน :: KM Share&Learn ::ความเห็น (0)