การจัดการสิ่งแวดล้อมจากชุมชนสู่ชุมชนและโรงเรียน

การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมจากชุมชนสู่ชุมชนและโรงเรียน ของเทศบาลตำบลปริก ที่จัดขึ้นมาทั้งสองสามครั้ง ได้เป็นเกลียวคลื่นสร้างกลุ่มพลังแนวร่วมทั้งที่เป็นเด็กนักเรียน และแกนนำในระดับชุมชนมาช่วยกันเคลื่อนกิจกรรมทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลดปริมาณขยะ และแปลงเศษวัสดุเหลือใช้ที่เราเรียกว่า ขยะ ไปสู่การเพิ่มมูลค่า ด้วยการนำไปฝากธนาคารขยะ หรือ ขายเศษวัสดุเหลือใช้ให้กับชุมชน และซาเล้งทั่วไป การนำเอาเศษผักหรือเศษอาหาร ใบไม้ หรืออินทรียวัตถุต่าง ๆ ไปทำน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมัก  ของชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เป็นแนวทางที่ช่วยลดภาระของเทศบาลในการแก้ไขปัญหาขยะได้เป็นอย่างดี ที่เห็นชัดที่สุดในขณะนี้ อย่างน้อยก็มี  3-4 ชุมชน เช่น ชุมชนสวนหม่อม  ชุมชนตลาดใต้  ชุมชนปริกใต้  และชุมชนปริกตก 

ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 ที่ผ่านมา ก็ได้มีการจัดเวทีทบทวนองค์ความรู้เรื่องการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ  ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากคนในชุมชนด้วยกัน จากชุมชนหนึ่งไปสู่อีกชุมชนหนึ่ง ประกอบด้วยแกนนำชุมชนสวนหม่อม  ได้แก่ คุณสุนีย์  จิตตพันธ์  คุณรอซิด๊ะ  มาลินี  และตัวแทนจากชุมชนปริกใต้ 2 - 3 คน ประกอบด้วยนายอัมฤต เรืองโรจน์  นายอานนท์  ตรีไวย ทำหน้าที่เป็นวิทยากรกันเอง ถ่ายทอดกันเอง  ทำให้การขยายผลจากชุมชนสู่ชุมชนและโรงเรียน มีบรรยากาศที่เป็นไปอย่างสนุกสนาน ราบรื่น  ได้สาระ  เป็นที่ชื่นชอบของทุก ๆ คนที่มาร่วม    และในตอนท้ายรายการก็ได้มอบอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16  และสนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯจ.สงขลา  ซึ่งมี ถังสำหรับทำน้ำหมัก ชุมชน/โรงเรียนละ 3 ใบ กากน้ำตาล ชุมชน/โรงเรียนละ 10 ลิตร  เข่ง ชุมชน/โรงเรียนละ 1 ใบ  จอบ ชุมชน/โรงเรียนละ 1 ด้าม เพื่อไปขยายผลในการทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ ในระดับชุมชนและโรงเรียนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนท้องถิ่นความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
รายงานตัวครับท่านนายกฯ  ติดตามมาอ่านเรื่องของคนที่รักสิ่งแวดล้อมครับ