ภารกิจชีวิตกับการสำรวจทุนการพัฒนาของรัฐ ตอนที่ ๒ ปกครองจังหวัด

ที่แรกที่แวะมาสำรวจทุนการพัฒนา คือ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะคิดแผนไว้แล้วว่ามาที่นี่แล้วได้จะได้ข้อมูลจากหลายแหล่ง หลังจากนำเอกสารที่เตรียมมาฝากให้กับ สนง.พช. แล้วก็ไปพบคุณสุวิจักร มีทิ่ม เจ้าหน้าที่ สนง.ปกครองจังหวัด (จำตำแหน่งไม่ได้คะต้องขออภัยด้วย) ตอนแรกกะไว้ว่าจะนั่งคุยกันสักพักแต่เนื่องจากว่าคุณสุวิจักร มีประชุมต่อ ขอเข้าประเด็นที่มาในวันนี้ก็ได้เรื่องเลยคะได้เอกสารมาหนึ่งเล่ม รายละเอียดด้านในนั้นเกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์ขจัดปัญหาความยากจน สรุปมาให้อ่านกันสั้น ๆ ดังนี้

๑)  โครงการตามหลักสูตรโรงเรียนแก้จน   งบประมาณ ๒๙,๐๑๒,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ปกครองจังหวัดที่ทำการปกครองอำเภอ/กิ่งอำเภอ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ

๒)  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งบประมาณ ๒๙,๑๓๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองจังหวัด และ สนง.พช.จว.นศ.

๓)  โครงการเสริมสร้างวินัยและฟื้นฟูลูกหนี้ งบประมาณ ๑,๒๘๓,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ  ที่ทำการปกครองจังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภอ/กิ่งอำเภอ

๔)  โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพครัวเรือนยากจน เพื่อยกระดับรายได้ให้พ้นเกณฑ์ความยากจนอย่างยั่งยืน งบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ  สนง.พช.จว.นศ. สนง.แรงงาน สนง.สหกรณ์ เขตพื้นที่การศึกษา นศ.๑-๔
๕)  โครงการ ๓ ประสาน สร้างบ้านแก้ปัญหาความยากจน (จังหวัด
– ท้องถิ่น – ชุมชน) งบประมาณ ๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ  ที่ทำการปกครองจังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภอ/กิ่งอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖)  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลความยากจน (Profile และ GPS) รายครัวเรือน ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ  ที่ทำการปกครองจังหวัด

หลังจากนั้นคุณสุวิจักรก็แนะนำว่าหากต้องการข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการทั้งจังหวัดให้ไปติดต่อที่สำนักงานจังหวัดจะมีข้อมูลครอบคลุมทั้งหมดที่ต้องการและจะเป็นประโยชน์อย่างมากหนูเคเอ็มทั้งสองไม่รอช้ากล่าวขอบคุณและขออนุญาติลาเพื่อดำเนินภารกิจต่อที่ห้องสำนักงานจังหวัด แต่น่าเสียดายที่ข้อมูลแผนการดำเนินงานปี ๒๕๔๙ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจ้งว่าดำเนินการยังไม่เรียบร้อยอีกประมาณหนึ่งเดือนค่อยติดต่อมาใหม่ (คิดในใจจะเป็นไปได้หรือที่ยังไม่เสร็จ) ไม่เป็นไรคะเห็นแต่ละท่านวุ่น ๆ กับภารกิจกันก็ไม่รบกวนมากได้คำตอบและได้ชื่อคนที่เราจะติดต่อด้วยในอีก ๑ เดือนเพื่อขอข้อมูลก็เป็นอันว่าไม่เสียเที่ยวเท่าไรนัก ที่ต่อไปคือ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)