อติกานต์68

ทำเทปต่อ
                7/2/2549    วันนี้เตยก็มาทำเทปต่อค่ะ เพราะว่าเหลืออีกไม่มากนัก โดยเปิดโปรแกรม Cool Edit Pro. จากนั้นคลิกตัว R ที่ Channel ที่ 1 เพื่อเตรียมที่จะอัดเสียง  จากนั้นกด Play ที่เครื่องเล่นเทป แล้วก็กด REC ที่ตัวโปรแกรม  โปรแกรมก็จะทำการอัดเสียงต่อเนื่องไปจนจบ จากนั้นเราก็ Save โดยการคลิกที่ Fine > Save Mixdown As  > ใส่ชื่อ > ใส่นามสกุลเป็น .wav > OK นอกจากทำเทปเตยก็ได้มาแก้ภาพที่ปกหนังสือ อีกค่ะ โดยเปลี่ยนจาก รูปที่แต่งแล้วมาเป็นภาพจริงที่ไม่ได้แต่งค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของอติกานต์ความเห็น (0)