ประเมินผลการปรับโครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร ประเมินผล
ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานประเมินผลการปรับโครงสร้างองค์กรภายในของมข.จำนวน 13 หน่วยงาน (ในวันที่ติดราชการไม่สามารถเข้าประชุมคณบดีได้)  พร้อมกับคณบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ประจำ จึงประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อกำหนดเป้าหมายและวิธีการทำงาน  ในเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่าสมควรเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงผู้ปฏิบัติมาสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการปรับโครงสร้างองค์กรว่าผลดี  ผลเสีย  และข้อจำกัดประการใดบ้างในวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้  หลังจากนั้นจะลงไปเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนอาจต้องวิเคราะห์ วิจัย เพื่อหาข้อสรุปให้ชัดเจนขึ้น  ก่อนจะทำรายงานสรุปต่อที่ประชุมคณบดีโดยเร็วต่อไป  คาดว่าจะเสร็จไม่เกินเดือนเมษายนศกนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 15248, เขียน: 13 Feb 2006 @ 16:46 (), แก้ไข: 15 May 2012 @ 20:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)