คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด

เวลา  10.00 น.วันนี้ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดขอนแก่น  เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ  งบประมาณปี 2550  องค์ประชุมใหญ่มากแต่ท่านรองผู้ว่าฯ สรุปประเด็นได้ชัดเจน  แต่คาดว่าในการจัดทำรายละเอียดอาจเกิดปัญหาได้เช่น  ความไม่ชัดเจนระหว่าง function กับ Area และภาระกิจและขอบเขตของจังหวัดที่ต้องจัดทำงบประมาณจัดสรรลงไปในประเด็นยุทธศาสตร์ว่า ต้องเน้นงานเชิงยุทธศาสตร์เท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติก็มีความจำเป็นต้องรักษางานเดิมหรืองานประจำอยู่ทำให้ไม่สามารถจัดงบประมาณตามยุทธศาสตร์ลงไปได้  ปัญหานี้ยังแก้ไม่ตก  ขาดการปรึกษาหารือในเชิงนโยบายระหว่างกระทรวงกับจังหวัด  ภาระกิจของจังหวัดในปัจจุบันนี้มีมากแต่กรอบการจัดสรรงบประมาณยังเท่าเดิม  การประสานการทำงานระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วยภูมืภาคและโดยเฉพาะกับท้องถิ่นยังอ่อนในเรื่องนี้  คงต้องหาเจ้าภาพให้พูดคุยกันให้ได้  มิฉะนั้นจะพบปัญหาเช่นนี้ตลอด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 15056, เขียน: 10 Feb 2006 @ 15:13 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)