ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

noktalay
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์

ช่วงนี้นร.ชั้นม.4 ที่โรงเรียนจะเข้ามาแวะเวียนหาตนเองบ่อย...เพื่อขอให้เป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์...ช่วงสัปดาห์นี้ให้คำแนะนำไปแล้วประมาณ 4 กลุ่ม...สิ่งที่ตนเองสังเกตพบจากการอ่านโครงร่างโครงงานของเด็กๆ คือ เรื่องการใช้ภาษาเขียน....นักเรียนจะใช้ภาษาพูดเป็นภาษาสื่อสารในเขียนโครงร่าง เช่นคำว่า  กลุ่มของกระผม   ใช้สารปริมาณเยอะๆ       นอกจากนี้การใช้คำซ้ำซ้อนในการสื่อสารเรื่องเดียวกันเช่น  ในอนาคตจะมีการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองต่อไปในภายภาคหน้า.......บางกลุ่มเขียนทั้งวัตถุประสงค์ และจุดประสงค์ก็เลยต้องถามเขากลับว่า วัตถุประสงค์ กับจุดประสงค์ต่างกันอย่างไร....เขียนอย่างใดอย่างหนึ่งจะได้หรือไม่.......ครูอ่านแล้วก็ยิ้มค่ะ....อ่านแล้วก็แนะนำเขาเบื้องต้นว่า ควรจะใช้ภาษาอย่างไร  และพยายามแนะนำให้เขาเขียนมากกว่าจะพิมพ์และที่สำคัญคือ ทบทวนโดยการอ่านให้เพื่อนในกลุ่มฟัง หรือให้เพื่อนอ่านทบทวนให้ จะทำให้ภาษามีความถูกต้องมากขึ้น  พยายามใช้หลักว่า ให้คำแนะนำเพื่อก่อ...ไม่ใช่ติเพื่อทำลายขวัญและกำลังใจ....เด็กๆ จะได้รักวิทยาศาสตร์มากขึ้น และอยากทำโครงงานเพื่อตอบสนองความสนใจของตนเองในโอกาสต่อๆ ไป แล้วจะมาเล่าความคืนหน้าของโครงงานเด็กๆ ในครั้งต่อไป...เพราะดูท่าทางงานนี้....จะมีเรื่องเล่าอีกมากมาย.....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตมูลค่าเพิ่มความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณ...นกทะเล

                เคยมีนักศึกษาฝึกงานกลุ่มหนึ่งจากสถาบันเดียวกัน...ผมให้เขียนบันทึกการทำงานทุกวัน ผมตรวจดูแล้ว จะเขียนภาษาไทยไม่ถูกเหมือนกัน  เช่น ฝ้าเพดาน  จะเขียนเป็น ฝ่าเพดาน ทั้ง ๕ คน ผมอ่านแล้วงงครับ

                                              ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ  นายช่างใหญ่
ก็เป็นห่วงเรื่องภาษาพูด กับ ภาษาเขียนเขานะค่ะ...แต่เด็กรุ่นใหม่เขาโตมากับสื่อต่างๆ ที่มีภาษาแปลกๆ ไป...มองก็เป็นสีสันของภาษา...แต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่บนหลักภาษาไทยของเรานะค่ะ จะดีที่สุด

ขอบคุณค่ะที่แวะมาแสดงความคิดเห็น

ดีครับที่อาจารย์ใส่ใจเรื่องภาษา เพราะติดมาที่มหาวิทยาลัยเหมือนกัน การเป็นครู/อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานก็ต้องดูหลายอย่างครับ เรื่องประเด็นที่จะทำ การตั้งสมมุติฐาน สืบค้นข้อมูล ออกแบบการทดลอง ตีความผลการทดลอง สรุปผล การเขียนรายงานซึ่งต้องดูทั้งภาษาและความถูกต้องของวิทยาศาสตร์ครับ ขอขคุณครูมากที่ใส่ใจถึงแม้ว่าเราไม่ใช่ครูภาษาศาสตร์

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค่ะ...สำหรับคำแนะนำของท่านอาจารย์นายบัญชา พูลโภคา
เรื่อง..โครงงานตอนนี้ที่โรงเรียนจะมีการประกวดโครงงาน และมีวิชาโครงงานเป็นวิชาเลือกของนักเรียนทั้งระดับช่วงชั้นที่ 3 และ ช่วงชั้นที่ 4 .....ตอนนี้นักเรียนหลายๆ คนทำโครงงานได้น่าชื่นชม  แต่อีกหลายคนก็ไม่ชอบเหมือนโดนบังคับทานยาขม...ก็ต้องเสริมแรงให้กำลังใจ......เรื่องการตั้งสมมติฐาน  การตั้งวัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย วิธีการวิจัย....ปัญหาที่พบหลักๆ ตอนนี้คือ ความเข้าใจในสิ่งที่กำลังจะทำ  กับเรื่องภาษา.....โดยเฉพาะภาษานี้  กำลังมองว่าวิกฤตค่ะ...นักเรียนใช้ภาษาพูดเป็นภาษาเขียนจน.....แยกแยะไม่ออกว่าอะไรคือความถูกต้อง....งานนี้อาจจะต้องเชิญครูภาษาไทยมาบูรณาการ หาทางแก้ปัญหาร่วมกันค่ะ....

อัสฟาร์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ดิฉันกำลังเรียน มสธ.หลักสูตรการสอน ระดับ ป.บัณฑิต ในวิชาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ดิฉันต้องการทราบเกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ หัวเรื่องใดก็ได้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณอัสฟาร์

  • ขอบคุณที่สนใจสอบถามเรื่องโครงงานค่ะ
  • จากคำถาม"ดิฉันต้องการทราบเกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ หัวเรื่องใดก็ได้"  ตนเองได้ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 นะค่ะ..เนื่องจากวิชานี้เป็นหลักสูตรเพิ่มเติมที่ทางโรงเรียนได้เปิดเพื่อตอบสนองความสนใจของผู้เรียน ความต้องการของผู้ปกครอง และตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาศักยภาพด้านโครงงานของนักเรียน ดังนั้นตำราเรียน หรือเอกสารประกอบการเรียนจึงยังไม่มีอย่างเป็นระบบ ครูผู้สอนจำเป็นต้องค้นคว้า รวบรวมและประมวลองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นะค่ะ
อรนงค์
IP: xxx.53.196.168
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คือว่าต้องการปรึกษาคุณครูหน่อยเกี่ยวกับเรื่องโครงงานค่ะ คือว่าสารแอมโมเนีย เราสามารถสกัดออกจากพืชได้รึเปล่าค่ะ