รศ.นพ.เมืองทอง แขมมณี(๔)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้สูงวัย ประสบการ์ที่เป็นมรดกล้ำค่า

เกิดมามีเพียงรอบชีวิตหนึ่ง

 คนทุกคนเกิดมามีช่วงชีวิตการทำงานระยะเวลาหนึ่ง "ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ จะเป็น สมรรถนะหลักในการทำงาน วิชาชีพ" สิ่งสำคัญที่เป็น "ร่องรอย แห่งความสำเร็จ หรือ ลัมเหลว " คือ "พฤติกรรมในการแสดงออกในที่ทำงาน"

 ดังนั้นท่านที่มีประสบการณ์ตรง ผ่านร้อน ผ่านหนาว มีทั้งสุข มีทั้งทุกข์ หากนำมา "เล่าสู่กันฟัง" จะเป็นเรื่องที่ดี เพราะ "ประสบการณ์จะเป็น สะพานก้าว หรือ นำ ไปสู่ความสำเร็จ" เรียนเชิญครับท่าน ผู้สูงวัยไม่ว่า วัยวุฒิ คุณวุฒิ ช่วยกันมา "ลปรร" แล้วท่านจะมีสุข เหมือนที่ครูผม คือ อาจารย์หมอเมืองทองแต่งกลอนไว้

 ผู้สูงวัย ชีวิตดี กว่านี้แน่

 ผู้สูงวัย ไม่ยอมแพ้ อายุขัย 

 ผู้สูงวัย ทำงาน อย่างเต็มใจ 

 ผู้สูงวัย ทำงานได้ ช่วยสังคม 

 ผู้สูงวัย ทำงานดี มีคุณค่า 

 ผู้สูงวัย ทำงานช้า แต่เหมาะสม 

 ผู้สูงวัย ทำงานให้ คนชื่นชม

 ผู้สูงวัย ย่อมสุขสม นิรันดร

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)