B2B ขับเคลื่อนติดดาวภูมิภาค (๒)

  ติดต่อ

  แผนปฏิบัติการติดดาว  

KKU_KM Way 2006

 สืบเนื่องที่ท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ได้ "จุดประกาย เวที KM ติดดาวภูมิภาค" ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ที่ผ่านมา ( Link ) จนกระทั่งถึงวันนี้ คือ ๙ ก.พ มีท่านเลขานุการศูนย์บริการวิชาการ ให้ความเห็นมาหนึ่งท่าน ดังนั้น ทีมงานศูนย์บริการวิชาการจึงได้วางแผน "ปฏิบัติการติดดาว ระยะสั้น" ดังนี้ครับ

 คุณแตงโม ฝ่ายฝึกอบรมได้รวบรวมข้อมูลหน่วยงานที่ได้ให้ทีม KKU_KM ไปจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการความรู้ ทั้งใน ม.ข และ นอก ม.ข

 คุณพิชชา ทีมงาน ก.พ และ พรพ รวบรวมโรงพยาบาล HA_KM อีกประมาณ ๓๕ แห่ง

 คุณเอื้องฟ้าจะเป็นพี่ใหญ่ คอยประสานงานโดยความร่วมมือจาก "ฝ่ายติดตามและประเมินผล" ซึ่งมีการปรับทีม ประกอบด้วยคุณแอน คุณปาล์มมี่ คุณยุ้ย และ ผศ.นสพ สุชาติ เป็นเจ้าภาพหลัก"

 รองสุรเชษฐ์ รองพัชรี ผช.พิชัย เป็นผู้สนับสนุน

 กิจกรรมที่จะดำเนินการจะเรียนเชิญ หน่วยงานที่ "นำการจัดการความรู้ เข้ามาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กร" มา เล่าประสบการณ์ และ แลกเปลี่ยนที่เรียกว่า  " Best Practice"

 ในจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ตั้งแต่ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม SME ชั้น ๖ ศูนย์บริการวิชาการ หลังจาก "ลปรร" อาจมีการคัดกรอง "องค์กร ที่สมควรติดดาว" หรือ อาจมีการให้เวลา "องค์กร กลับไปปรับปรุง เพื่อให้เกิด CQI ( Continuous Quality Improvement)" และ นำมาเสนออีกครั้งในวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม โดยครั้งนี้ "จะเรียนเชิญ ทีมงานจาก สคส มาร่วมคัดกรองจริง"ครับ

 เรียนเสนอความเห็นครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 14887, เขียน: , แก้ไข, 2013-05-12 09:06:09+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km#ลปรร#แผนดำเนินงาน#เวที#ติดดาวภูมิภาค#พัฒนาราชการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)