สรุป KM ของ Toyota


KM, Knowledge management, Toyota

สรุป แนวคิด “วิถีแห่งโตโยต้า” หรือ The Toyota Way

หมายถึง ปรัชญาการทำงาน พฤติกรรมนิยม และวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรการปลูกฝังจนให้กลายเป็น DNA ของพนักงานทุกคน มีหัวใจสำคัญ 5 ประการ ได้แก่

    1. ความท้าทาย (Challenge)
    2. ไคเซ็น (Kaizen)
    3. เก็นจิ เก็นบุตซึ (Genchi Genbutsu)
    4. การยอมรับนับถือ (Respect)
    5. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

Toyota Way  Principles (อ้างอิงจาก http://gotoknow.org/archive/2006/02/09/09/36/13/e14871)

Section I : Longterm Philosophy

           หลักการข้อที่ 1   บริหารจัดการบนพื้นฐานของผลระยะยาว   แม้บางครั้งจะต้องยอมสูญเสียผลประโยชน์ทางการเงินในระยะสั้น
          - จงยึดปรัชญาเป้าหมายเพื่อการดำรงอยู่ระยะยาว   เหนือเป้าหมายระยะสั้น   จงอย่าทำเพื่อเงินเพียงอย่างเดียว   จงทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ขององค์กรและมุ่งมั่นยกระดับองค์กรขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้น   ปณิธานเชิงปรัชญาเป็นพื้นฐานของหลักการข้ออื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด
          - จงสร้างคุณค่าและมูลค่า (value) ให้แก่ลูกค้า,  สังคมและเศรษฐกิจ   จงประเมินความสามารถของทุกภาคส่วนขององค์กร   ในการสร้างคุณค่าและมูลค่าดังกล่าว
          - จงมีความรับผิดชอบ   จงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ตัดสินชะตาของตนเอง   จงปฏิบัติด้วยการพึ่งตนเองและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง   จงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะอยู่ตลอดเวลา   เพื่อเพิ่มพูนคุณค่าและมูลค่า

Section II : กระบวนการที่ถูกต้อง  จะนำไปสู่ผลที่ถูกต้อง

          หลักการข้อที่ 2   สร้างกระบวนการทำงานที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง   เพื่อให้ปัญหาโผล่ออกมา
          - ออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อให้มีการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าอย่างสูง   เกิดการทำงานต่อเนื่อง (continuous flow) พากเพียรปรับปรุง   จนไม่มีจุดใดที่มีเวลาอยู่เฉย ๆ หรือต้องรอคนมาดำเนินการ
          - ทำให้งานไหลต่อเนื่อง   ให้วัสดุและสารสนเทศเคลื่อนอย่างเร็ว,  เชื่อมกระบวนการและคนเข้าด้วยกัน   โดยมีเป้าหมายให้ปัญหาโผล่ออกมา
          - ทำให้การไหลของงาน (flow) เห็นเด่นชัดทั่วทั้งวัฒนธรรมองค์กร   สำหรับเป็นกุญแจสำคัญของกระบวนการ CI (continuous improvement) และของการพัฒนาคน

           หลักการข้อที่ 3   ใช้ระบบ "pull" เพื่อหลีกเลี่ยงการผลิตมากเกิน
          - ใช้หลักการ JIT (just - in - time)  ส่งผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการตรงตามเวลาที่ลูกค้าแจ้ง  ตามจำนวนที่ต้องการ   จัดหาวัสดุมาเพิ่มเติมตามที่ใช้ไป
          - ลดงานคั่งค้างในกระบวนการและวัตถุดิบในคลังให้มีน้อยที่สุด   และจัดหาเพิ่มตามจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ารับไป
 - ให้เชื่อทีมงานที่หน้างานมากกว่าเชื่อคอมพิวเตอร์ในการตรวจหาวัตถุดิบคงคลังที่มีมากเกินไป

          หลักการข้อที่ 4   กระจายปริมาณงาน  ทำงานแบบเต่าไม่ใช่แบบกระต่าย
         - การลดความสูญเสีย (waste) เป็นเพียง 1/3 ของการดำเนินการ "ไร้ไขมัน" (lean)   อีก 2/3 ได้แก่การขจัดภาระที่มากเกินต่อบุคลากร   ต่อเครื่องจักร  และขจัดกำหนดการผลิตที่ไม่ลื่นไหล
         - ดำเนินการไปสู่การเกลี่ยภาระงานในกระบวนการผลิตและบริการ   ให้งานลื่นไหล   ไม่เกิดภาวะทำ ๆ หยุด ๆ   หรือทำเป็นชุด ๆ (batch) อย่างที่คุ้นเคยกันโดยทั่วไป

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 14888เขียนเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2006 14:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 12:17 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท