สัมพันธภาพที่ดี จาก CKO รุ่นที่ 2

นอกจากทุก ๆ คน ที่เข้าร่วมสัมมนาในวันนั้นจะได้รับความรู้ในเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่สิ่ง ที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ทุกคนที่เข้าร่วมสัมมนาก็กล่าวถึง ก็คือเรื่องของการสร้างเครือข่าย การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มันก็มีผลเป็นอย่างมาก

         จากการที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  ได้เหน็ดเหนื่อยกับการที่ต้องจัดเวทีกลางในการอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจในแนวคิด  หลักการ  ในการทำหน้าที่เป็น  CKO  และ   KF     ทุกสิ่งทุกอย่างในวันนั้นผ่านไปด้วยดี  ทุก ๆ คน  ได้รับความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  ต้องขอขอบพระคุณทางท่าน ผศ. ดร.วิบูลย์   วัฒนาธร   ท่านรศ.มาลินี  ธนารุณ  และทีมงานของหน่วยประกันคุณภาพ  ที่ได้จัดเวทีนี้ขึ้นมาคะ  

          นอกจากทุก  ๆ  คน  ที่เข้าร่วมสัมมนาในวันนั้นจะได้รับความรู้ในเรื่องดังกล่าวแล้ว  แต่สิ่ง

ที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ทุกคนที่เข้าร่วมสัมมนาก็กล่าวถึง  ก็คือเรื่องของการสร้างเครือข่าย  การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  มันก็มีผลเป็นอย่างมาก  จากการที่ไม่เคยเห็นหน้า ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนว่าอยู่หน่วยงานไหน  พอพบเจอกันอีกทีในมหาวิทยาลัยของเราก็ นึกอ๋อขึ้นมาทันทีว่าเราได้เคยไปสัมมนามาด้วยกันแม้จะมีเวลาเพียงวันเดียวและในการสัมมนาก็ไม่เคยได้คุยกัน  แต่เจอกันเมือเราต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมาก  เราก็ได้รับความช่วยเหลือด้วยดี  นี่แหละเป็นผลที่คุ้มค่าของการสัมมนาร่วมกันของชาว  มน.  และโอกาสข้างหน้าเราคงจะได้รับความช่วยเหลือที่ดีอีกกับการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร 

         

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ความเห็น (0)