กองทุนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เน้นว่าให้เป็นเงินกองทุนมีที่มาจากแหล่งต่างๆ ไม่ให้มีกฏระเบียบของทางการมาควบคุมกำกับ

อยากจะนำแง่คิดมุมมองของน้าประยงค์ รณรงค์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เจ้าของรางวัลแมกไซไซ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ริเริ่มและผลักดันแผนแม่บทชุมชน ผู้สรรค์สร้างศูนย์การเรียนชุมชนไม้เรียงให้ลือเลื่องแห่งอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลหลักที่สำคัญอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งที่คณะนักวิจัยจาก กศน.ได้มาสัมภาษณ์ เมื่อ 12 .พ.ย.

ต่อประเด็นที่จะให้เครือข่ายมาร่วมจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างไรนั้นเนี่ย ผมสนใจประเด็นที่น้าประยงค์ท่านกล่าวว่า พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่กำลังอยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติขณะนี้นั้น เป็น พรบ.ที่ดีมากๆ สอดคล้องกับที่ท่านทำอยู่และเป็นที่ต้องการของสังคมชุมชนอย่างยิ่ง ให้ชุมชน เครือข่ายมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆได้ ท่านอยากเห็นชุมชนที่อ่อนแอแต่สนใจการเรียนรู้หรือชุมชนที่เรียนรู้ได้ดีระดับหนึ่งแล้วได้รับการจูงใจให้เรียนรู้ต่อเนื่องยกระดับขึ้นไปอีก ให้มีเรี่ยวแรงมีพลังในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมากขึ้น อยากเห็นกองทุนส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเกิดขึ้นสำหรับชุมชนต่างๆ เป็นเครื่องมือให้ชุมชนต่างๆใช้จัดกิจกรรมเรียนรู้ได้ แต่เงินนี้ต้องไม่ใช่เป็นเงินงบประมาณของทางราชการที่อาศัยกรอบวิธีการใช้จ่ายที่เคร่งครัดจนเป็นอุปสรรคต่อการที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านคิดสร้างสรรค์อะไรๆได้ มีกฏระเบียบอะไรต่างๆออกมากำกับควบคุมมากมายจนชาวบ้านจะทำอะไรไม่คล่องตัว เน้นว่าให้เป็นเงินกองทุนมีที่มาจากแหล่งต่างๆ ไม่ให้มีกฏระเบียบของทางการมาควบคุมกำกับ

ท่านจะเสนอเรื่องนี้ในขั้นแปรญัตติต่อไป ร่างกฏหมายนี้ขณะนี้อยู่ในขั้นของการรับหลักการ

ฟังผู้มีประสบการณ์สูงพูดแล้วผมคิดว่าหากเป็นไปตามนี้ก็จะเป็นการจูงใจเครือข่ายให้มาร่วมจัดได้ไม่น้อยเลย

ผมเข้าใจว่าน้าประยงค์ รณรงค์ คงจะขยายความเรื่องนี้ในการปาฐกถาเรื่องผู้นำการเรียนรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ในวันที่ 30 พ.ย.2550 งานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 4 เชิญท่านทั้งหลายติดตามได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียนความเห็น (5)

สวัสดีค่ะครูนง

น่าสนใจมากค่ะ  รวมทั้งงานวันที่ 30 ด้วย  คิดว่าคงหากำหนดการได้จากทางอินเตอร์เนต

คิดว่าพรรคการเมืองไม่ควรมองแต่การศึกษาในระบบเช่น ให้เรียนฟรี  เพราะหลายคนก็มีกำลังจ่าย    น่าจะเอางบส่วนนั้นมาสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงได้มากกว่าค่ะ

ครูหวอ .กศน.เพชรบุรี
IP: xxx.143.152.130
เขียนเมื่อ 
เห็นว่าเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของประชาชนที่อยู่ในแต่ละชุมชน  รวมทั้งงานการศึกษานอกโรงเรียนและส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆที่จะเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐานความต้องการที่แท้จริงของชุมชน อันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพึ่งพาตนเองและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในที่สุด  โดยใช้กระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญ

อ.ปัทมาวดี ครับ

                 กศน.ที่เป็นอยู่ เมื่อเข้าสู่ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จะย่อ เป็น กศนอ.นะครับ ผมฟังท่านประยงค์ รณรงค์ ท่านพูดให้ฟัง แตกตัวทำภารกิจยิ่งใหญ่มาก ฟังแล้วขนลุก อย่างที่อาจารย์คิดและคาดหวังก็สอดคล้องกับท่านประยงค์พูดครับ

สวัสดีครับ พี่หวอ ผอ.วรวิทย์

              ดีใจนะครับที่พี่หวอพี่ชายที่นับถือเข้ามาทักทายทาง G2K ได้แล้ว....ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

             ดีใจที่พี่หวอเห็นด้วยที่จะสร้างทีมเพื่อนช่วยเพื่อนระหว่าง กศน.เพชรบุรีและ กศน.นครศรีฯ

             อยากได้เมล์ของพี่หวอเพื่อจะส่งข้อมูลที่ขอเพิ่มเติมไปให้ ผมมีข้อมูลอยู่ครบแล้ว

เรียน ผอ.วรวิทย์ ที่นับถือ

เมล์ของท่าน ผอ.มีปัญหา ผมใช้บล็อกเป็นช่องทางสื่อสารแล้วกันนะครับ

ผมตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานจังหวัด นศ.แล้วปรากฏว่างบ CEO ที่จัดสรรตรงให้แก่ กศน.จังหวัดนครศรีฯ เป็นดังนี้

2548    โครงการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพ งบฯ 5 ล้านบาท

2548    โครงการนครเมืองแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต งบฯ 5 ล้านบาท

2549    โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(โครงการจัดการความรู้ชุมชนสู่ชุมชนอินทรีย์) งบฯ 14,910,000 บาท

สถิติสมาชิกห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

2547 จำนวน 4,450

2548 จำนวน 6,055

2549 จำนวน 10,225

สถิติผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ยต่อวัน 300 คน

สถิติผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต 40 คน ต่อวัน