สัตว์น้ำ

ข้อห้าม

สัตว์น้ำ
เรื่อง ห้ามมิให้ทำการประมงเต่าทะเลและกระทะเลทุกชนิด รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำดังกล่าวแล้ว ลว.14เม.ย 2490        
เรื่อง ห้ามมิให้ทำการประมงปลาพะยูน ลว.ส.ค.2504
เรื่อง กำหนดมิให้ทำการประมงสัตว์น้ำชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเด็ดขาด(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2521 ลว.10    ม.ค. 2521 
เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือชนิดหนึ่งชนิดใดทำการประมงแมงดาทะเลในฤดูวางไข่ในบริเวณ     อ่าวพังงา ท้องที่อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอทัปปุด และกิ่งอำเภอเกาะยาวโดย     เด็ดขาด     ลว. 5ม.ค.2525
เรื่อง  ห้ามทำการประมงปูมีไข่นอกกระดองลว.11ก.ค. 2526                                     
เรื่อง กำหนดห้ามทำการประมงหอยแครงลว.28 ส.ค.2528                                       
เรื่อง  กำหนดห้ามทำการประมงปลาโลมาลว.18 มิ.ย. 2533
เรื่อง  กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมือคราดที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงหอยชนิดสองฝาลว.18.ก.พ.   2515                   
เรื่อง  กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมือคราดที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงหอยชนิดสองฝาในท้องที่จังหวัดสมุทรสาครลว.17 มิ.ย.2518                                                  
เรื่อง กำหนดห้ามใช้อวนหรือเครื่องมือชนิดหนึ่งชนิดใดสำหรับทำการประมงหมึกโดยใช้ไฟฟ้าล่อ ลวพ.ย.2545                                     
เรื่อง ห้ามทำการประมงปลาฉลามวาฬ  ลว.28 มี.ค. 2543

  http://www.fisheries.go.th/management/asp.htm                                          บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงG.804ความเห็น (0)