เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ปี 49 รุ่นที่ 1 (1)

อ้อ
ความคาดหวังของผู้เข้าร่วม

     เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2549 สคส. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่ๆ น้องๆ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจากภาคกลางและภาคเหนือ รวม 40 คน ณ จ.นครสวรรค์ โดยในช่วงแรกเป็นกิจกรรมสร้างความคุ้นเคย รู้เขา รู้เรา ผ่านเกมส์หัวใจ 4 ห้อง โดยห้องที่ 1 ให้เขียนชื่อและจังหวัด

ห้องที่ 2 ความสุขที่สุดในชีวิต

ห้องที่ 3 สถานที่ที่ชอบที่สุดในชีวิต

ห้องที่ 4 ความคาดหวังที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้

แต่จะขอนำเสนอเฉพาะข้อ 4 เท่านั้น สรุปได้ดังนี้

ได้มิตรแก้วสหายคำ (มิตรภาพไร้พรมแดน), ได้เครือข่ายของคนที่มีความเข้าใจเรื่องสมัชชาสุขภาพ, ได้ความรู้ ทักษะในการทำงาน, ได้ความพร้อมในการให้, ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์,ได้พัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการ, ได้เรียนรู้กระบวนการใหม่, ได้ความรู้ใหม่ เพื่อกลับไปพัฒนาต่อในจังหวัดและสังคมท้องถิ่นรอบข้าง, ได้รู้ความเคลื่อนไหวของพี่ๆ น้องๆ, ได้นำความรู้ในการเป็นแกนนำไปพัฒนาชุมชน จังหวัดให้ดีขึ้น, ได้เพิ่มทักษะ ศักยภาพของตนเอง, ได้ความสัมพันธ์กับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง, ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้, ได้เป็นเพื่อนกัน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานและจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพในจังหวัดตนเองได้อย่างมีคุณภาพ, ได้ศาสตร์และศิลป์ที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม, ได้วิธีการเรียนรู้และความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนเครือข่าย, ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานภาคประชาสังคม ได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ, ได้แลกผญากับกัลยาณมิตร ณ ข่วงผญาแห่งนี้ เพื่อกำลังใจสู้ต่อไป, ได้ KM, ได้แลกเปลี่ยนความคิด, ได้งานเพิ่มอีกอย่าง, ได้พบกับเพื่อนๆ เครือข่าย ได้มาดำเนินรายการถกแถลง ได้เรียนรู้ KM, ได้พัฒนาแนวคิด เทคนิค วิธีการ เรียนรู้ แลกเปลี่ยน, ได้เทคนิคการจัดกระบวนการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & play

คำสำคัญ (Tags)#จัดการความรู้#กระบวนการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 14793, เขียน: 08 Feb 2006 @ 16:43 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)