วันนี้  มาร่วมประชุมวิจัยงาน กศน. ที่พังงา  ประทับใจในความเป็นกันเองของเพื่อน ๆ   ทุกคนมีความมุ่งมั่น  ในการทำงาน