เหตุการณ์ที่ภูงา

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

7-8 ก.พ.49

                  ข้าพเจ้าพร้อมด้วย   ผอ.เมืองระนอง  และ  หัวหน้าฝ่ายแผนได้มาประชุมเชิงปฎิบัติการตามโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่นำร่องของ 14 จังหวัดภาคใต้

                  ข้าพเจ้าหวังว่างานยกระดับการศึกษาให้กับประชากรวัยกำลังแรงงานตามนโยบายสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนประสบความสำเร็จแน่นอน เพราะเห็นความพร้อมและความตั้งใจของตัวแทนจังหวัด ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดปัตตานี ที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนทุกอำเภอของจังหวัดภาคใต้ สิ่งที่ประทับใจในงานนี้ คือทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักวิจัย ตลอดเวลาการอบรมฯ

                                                              

                                                                     นายโกเมนทร์  เพชรภู่

                                                                    ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                                                   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกะเปอร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนดำระนองความเห็น (5)

sureenfe
IP: xxx.113.71.4
เขียนเมื่อ 

เรียน ผอ.โกเมนทร์

           กศน. ระนอง จะประชุมปฏิบัติการวิเคราะห็ข้อมูลการวิจัย ช่วงเวลาใด ขอทราบรายละเอียดด้วย  ทราบว่าท่านมีโครงการดีเด่นเกี่ยวกับการเลี้ยงปูดำ  อยากได้ข้อมูล ขอบคุณค่ะ

โกเมนทร์ เพชรภู่
IP: xxx.113.71.36
เขียนเมื่อ 

เรียน  อาจารย์สุรีย์ ที่นันถือ

เรื่องการเลี้ยงปูดำ มันเก่าไปเสียแล้วได้ข่าวว่าหายไปกับสึนามิ ขณะนี้กำลังคคิดทำโครงการห้องสมุด อีไลบรารี่ อำเภอกะเปอร์เพื่อต้อนรับการถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น คอยดูก็แล้วกัน แร็วๆนี้

โกเมนทร์ เพชรภู่
IP: xxx.113.71.36
เขียนเมื่อ 

เรียน  อาจารย์สุรีย์ ที่นันถือ

เรื่องการเลี้ยงปูดำ มันเก่าไปเสียแล้วได้ข่าวว่าหายไปกับสึนามิ ขณะนี้กำลังคคิดทำโครงการห้องสมุด อีไลบรารี่ อำเภอกะเปอร์เพื่อต้อนรับการถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น คอยดูก็แล้วกัน แร็วๆนี้

โกเมนทร์
IP: xxx.113.71.38
เขียนเมื่อ 

ชาวกะเปอร์ ยินดีต้อนรับ ท่านบัณทิต  ศรีอินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระนองคนใหม่ ขอบขอบคุณที่ท่านมาเยี่ยมเยียนพวกเรา ในวันที่  22  กุมภาพันธ์  2549  นายโกเมนทร์  เพชรภู่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกะเปอร์ นำเรียนเรื่องการจัด กศน. ตาม Roadmad อำเภอกะเปอร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระนอง

นายชาลี ตักเตือน
IP: xxx.172.168.226
เขียนเมื่อ 

เรียน ผอ.โกเมทร์ เพชรภู่

ผมเห็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 50 ชั่วโมง ขอศึกษาเนื้อหาดังกล่าว ไม่ทราบว่าจะติดต่อเรื่องดังกล่าวได้อย่างไร ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

ชาลี ตักเตือน

โรงเรียนคุระบุรี 116/15 ม. 1 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150

Tel: 081-8927908