GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เหตุการณ์ที่ภูงา

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

7-8 ก.พ.49

                  ข้าพเจ้าพร้อมด้วย   ผอ.เมืองระนอง  และ  หัวหน้าฝ่ายแผนได้มาประชุมเชิงปฎิบัติการตามโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่นำร่องของ 14 จังหวัดภาคใต้

                  ข้าพเจ้าหวังว่างานยกระดับการศึกษาให้กับประชากรวัยกำลังแรงงานตามนโยบายสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนประสบความสำเร็จแน่นอน เพราะเห็นความพร้อมและความตั้งใจของตัวแทนจังหวัด ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดปัตตานี ที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนทุกอำเภอของจังหวัดภาคใต้ สิ่งที่ประทับใจในงานนี้ คือทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักวิจัย ตลอดเวลาการอบรมฯ

                                                              

                                                                     นายโกเมนทร์  เพชรภู่

                                                                    ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                                                   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกะเปอร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 14777
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 5
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (5)

เรียน ผอ.โกเมนทร์

           กศน. ระนอง จะประชุมปฏิบัติการวิเคราะห็ข้อมูลการวิจัย ช่วงเวลาใด ขอทราบรายละเอียดด้วย  ทราบว่าท่านมีโครงการดีเด่นเกี่ยวกับการเลี้ยงปูดำ  อยากได้ข้อมูล ขอบคุณค่ะ

เรียน  อาจารย์สุรีย์ ที่นันถือ

เรื่องการเลี้ยงปูดำ มันเก่าไปเสียแล้วได้ข่าวว่าหายไปกับสึนามิ ขณะนี้กำลังคคิดทำโครงการห้องสมุด อีไลบรารี่ อำเภอกะเปอร์เพื่อต้อนรับการถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น คอยดูก็แล้วกัน แร็วๆนี้

เรียน  อาจารย์สุรีย์ ที่นันถือ

เรื่องการเลี้ยงปูดำ มันเก่าไปเสียแล้วได้ข่าวว่าหายไปกับสึนามิ ขณะนี้กำลังคคิดทำโครงการห้องสมุด อีไลบรารี่ อำเภอกะเปอร์เพื่อต้อนรับการถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น คอยดูก็แล้วกัน แร็วๆนี้

ชาวกะเปอร์ ยินดีต้อนรับ ท่านบัณทิต  ศรีอินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระนองคนใหม่ ขอบขอบคุณที่ท่านมาเยี่ยมเยียนพวกเรา ในวันที่  22  กุมภาพันธ์  2549  นายโกเมนทร์  เพชรภู่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกะเปอร์ นำเรียนเรื่องการจัด กศน. ตาม Roadmad อำเภอกะเปอร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระนอง

เรียน ผอ.โกเมทร์ เพชรภู่

ผมเห็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 50 ชั่วโมง ขอศึกษาเนื้อหาดังกล่าว ไม่ทราบว่าจะติดต่อเรื่องดังกล่าวได้อย่างไร ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

ชาลี ตักเตือน

โรงเรียนคุระบุรี 116/15 ม. 1 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150

Tel: 081-8927908