ความเห็น 11918

เหตุการณ์ที่ภูงา

sureenfe
IP: xxx.113.71.4
เขียนเมื่อ 

เรียน ผอ.โกเมนทร์

           กศน. ระนอง จะประชุมปฏิบัติการวิเคราะห็ข้อมูลการวิจัย ช่วงเวลาใด ขอทราบรายละเอียดด้วย  ทราบว่าท่านมีโครงการดีเด่นเกี่ยวกับการเลี้ยงปูดำ  อยากได้ข้อมูล ขอบคุณค่ะ