ความเห็น 2064432

เหตุการณ์ที่ภูงา

นายชาลี ตักเตือน
IP: xxx.172.168.226
เขียนเมื่อ 

เรียน ผอ.โกเมทร์ เพชรภู่

ผมเห็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 50 ชั่วโมง ขอศึกษาเนื้อหาดังกล่าว ไม่ทราบว่าจะติดต่อเรื่องดังกล่าวได้อย่างไร ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

ชาลี ตักเตือน

โรงเรียนคุระบุรี 116/15 ม. 1 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150

Tel: 081-8927908