หากชีวิตเป็นไปเพื่อหลุดพ้น


หลักสูตรชีวิตคุณคืออะไร

หลักสูตรกับชีวิต

                หากหนึ่งชีวิตที่ต้องเกิด ได้เกิด บังเอิญเกิด หรือเกิดด้วยเหตุผลกลใดก็ตาม แล้วปอดได้ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนอากาศ อวัยวะต่าง ๆได้ทำหน้าที่และเกื้อหนุนให้มีชีวิตที่เป็นอยู่ได้ แล้วเราท่านได้วางแผนพัฒนาหรือเตรียมการอื่นใดสำหรับการเป็นไปที่มีอยู่ เป็นอยู่ ที่กำลังจะเกิดขึ้นไว้กี่มากน้อย ชีวิตใช้การเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดทั้งทางกายและจิต การเรียนรู้ดังกล่าวเกิดมากน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ  โดยสังคมของมนุษย์ผ่องถ่ายประสบการณ์เหล่านั้นในรูปแบบของการศึกษา โดยใช้นามว่า หลักสูตร และเมื่อพิจารณาถึงความหมาย หรือคำจำกัดความของหลักสูตรแล้ว คำ “หลักสูตร” มีความหมายแตกต่าง หลากหลาย ไปตามภูมิรู้ของแต่ละคน ตามทัศนะของผู้เขียนเอง พิจารณาว่า  หลักสูตร เป็นรูปแบบของความพยายามของมนุษย์ที่มีต่อการสืบทอดความรู้ วัฒนธรรม และสิ่งอื่นใดที่จะยังประโยชน์ต่อการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติ และในครั้งนี้ผู้เขียนขอใคร่นำเสนอโดยเปรียบเทียบหลักสูตรกับชีวิต กล่าวคือ องค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม และการวัดประเมินผล  โดยหนึ่งชีวิตหรือหนึ่งความเป็นไปของชีวิต มักจะมีองค์ประกอบเหล่านี้เสมอ กล่าวคือ เมื่อชีวิตเกิดความต้องการหรือความอยาก ( นำมาซึ่งวัตถุประสงค์) แล้วเราท่านก็จะสรรหาวิธีการ หนทาง รูปแบบของการได้มาซึ่งสิ่งบรรเทาความอยาก หรือตอบสนองความต้องการดังกล่าว (เนื้อหา และ กิจกรรม) และเมื่อได้ทดลองหรือดำเนินการตามสิ่งที่คิดว่าหรือเชื่อว่า หรือเห็นว่าควรแก่การตอบสนองหรือบรรเทาความอยากหรือความต้องการนั้น ๆ แล้วพิจารณาว่าความอยากหรือความต้องการได้รับการตอบสนองหรือไม่ มากน้อยเพียงใด (การประเมิน) ในเมื่อหลักสูตรคือชีวิต หรือชีวิตก็คือหลักสูตรแล้ว ท่านผู้อ่านคิดว่าเราควรจะตั้งวัตถุประสงค์ของการเป็นไปของชีวิตอย่างไร อะไรที่เราเห็นว่าควรจะเป็นเนื้อหาของชีวิต และจะมีกิจกรรมใดบ้างในชีวิตเพื่อจะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น ท้ายที่สุดเราจะประเมินผลชีวิตของเราท่านในรูปแบบใดที่ไม่ได้เป็นการบดบัง หรือเบียดเบียนอีกหลายชีวิตที่ร่วมชะตากรรมในโรงเรียนชีวิตนี้ จะเป็นการดีมากน้อยเพียงใด ถ้าเราลดวัตถุประสงค์หรือความต้องการของชีวิตเราลงบ้าง เผื่อว่า รายละเอียดของเนื้อหาหรือกิจกรรมจะไม่นำมาซึ่งความเดือดร้อนกับอีกหลายชีวิต ท้ายที่สุดแล้วหากวัตถุประสงค์ของชีวิตคือ การหลุดพ้นแล้ว เราจะกำหนดเนื้อหา กิจกรรม และการวัดประเมินผลชีวิตอย่างไร  
หมายเลขบันทึก: 147323เขียนเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2007 04:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 พฤษภาคม 2012 12:14 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

สวัสดีครับอาจารย์พีอาร์เจ

ขอบคุณครับที่แวะไปอ่านวิทยานิพนธ์ของชีวิต มีจุดไหนต้องเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ รบกวนชี้แนะด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท