เทคนิคการยกตัวอย่างและการสร้างโจทย์ปัญหา

1 การยกตัวอย่างได้โดยอัตโนมัติ
ครูควรจะยกตัวอย่างได้ทันทีทันใด โจทย์ง่าย ๆ ไม่จำเป็นจะต้องดูในหนังสือเรียนตลอดเวลา นักเรียนจะไม่ศรัทธา

2 การยกโจทย์ที่นอกเหนือจากในหนังสือเรียน
ครูควรจะยกโจทย์ได้ ไม่ใช่เฉพาะโจทย์ในหนังสือเรียน

3 ยกตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน
จะเรียนเรื่องใด ก็อาจจะยกคนในครอบครัวมาเป็นโจทย์ เช่น ยกโจทย์การแบ่งส่วน
หรือการหาร ก็อาจจะแบ่งขนม

ตัวอย่างโจทย์ปัญหาเพื่อสอดแทรกสิ่งแวดล้อม
นักสำรวจป่าคนหนึ่ง ไปสำรวจป่าพบว่า มีชาวเขาปลูกป่าไว้ 382 ไร่ และปลูกเพิ่มอีก 100 ไร่ ชาวเขาปลูกป่าทั้งหมดกี่ไร่

4 ยกตัวอย่างสอดแทรกจริยธรรม
ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง เช่นวันแม่ก็แต่งโจทย์เกี่ยวกับแม่ วันพ่อก็แต่งโจทย์เกี่ยวกับพ่อ และวันครูก็แต่งโจทย์เกี่ยวกับครู หรือจะนำชื่อของจริยธรรมนั้นมาตั้งโจทย์โดยตรง
ตัวอย่างโจทย์ปัญหาเพื่อสอดแทรกจริยธรรม
ฉันเก็บเงินสะสมไว้ 350 บาท
นำไปบริจาคช่วยผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม 125 บาท ฉันเหลือเงินเท่าไร

5 เทคนิคการสร้างโจทย์ปัญหา
การสร้างโจทย์ปัญหา อาจสร้างโจทย์ปัญหาเพิ่มเติมจากโจทย์ปัญหาเดิม เช่น
1. ฉันมีเงิน 350 บาท คุณพ่อให้ฉันอีก 150 บาท ฉันมีเงินเท่าไร
2. ฉันมีเงิน 350 บาท คุณพ่อให้ฉันอีก 150 บาท คุณแม่ให้ฉันอีก 200 บาท ฉันมีเงินเท่าไร
3. ฉันมีเงิน 350 บาท คุณพ่อให้ฉันอีก 150 บาท คุณแม่ให้ฉันอีก 200 บาท ฉันนำเงินที่
มีอยู่ไปบริจาคเนื่องจากน้ำท่วม 125 บาท บริจาคให้เด็กยากจน 100 บาท ฉันเหลือเงินเท่าไร

6 การสร้างโจทย์เป็นคำประพันธ์
ตัวอย่างโจทย์

จิ๋มมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของจุก
ไม่มีทุกข์ยิ้มแย้มอยู่เสมอ
ถ้าจุก อายุ 4 ปี นะเพื่อนเกลอ
อายุเธอเท่าไร จิ๋ม จงบอกมา

7 การสร้างโจทย์จากภาพ
ตัวอย่างโจทย์
มีคนในสวนสัตว์กี่คน

8 การสร้างโจทย์แปลก ๆ

ตัวอย่างโจทย์
ที่ทุ่งหญ้าแห่งหนึ่ง มีวัวและเป็ดอยู่รวมกัน 9 ตัว ถ้านับขาของสัตว์พวกนี้รวมกันจะนับได้
26 ขา จงหาว่าที่ทุ่งหญ้าแห่งนี้มีวัวอยู่ทั้งหมดกี่ตัว


เดชาตอบคำถามโดยใช้วิธีนี้


คำตอบ ในจำนวนสัตว์ทั้งหมด 9 ตัว มีวัวอยู่ทั้งหมด 4 ตัว

ตัวอย่างการสร้างโจทย์ปัญหา(Powerpoint Slide)