...รู้สึกเจ็บปวดทุกครั้ง เมื่อได้ยินได้ฟัง "เด็กไทยอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้"...

...อ่านอะไรไม่ออก...เขียนอะไรไม่ได้

...ใครจะรับผิดชอบในเรื่องนี้

...จะแก้ไขอย่างไร ? "ซ่อม" "เสริม" "ซ่อมเสริม" ทำอย่างไร ?

...โปรดติดตามนะคะ..