การนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

  ติดต่อ

  ชุดเครื่องมือ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ  

ปัญหาสำคัญของระบบราชการ คือ เมื่อมีวิสัยทัศน์ หรือ กำหนดแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์แล้ว  ทำอย่างไรจึงจะแปลงแผนสู่การปฏิบัติให้เกิดมรรคผลได้  มิฉะนั้นแล้วจะมีแต่แผนแล้วนิ่ง ซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นประจำ  ทั้งๆ ที่ได้ทุ่มเทกำลังทรัพยากร และเวลา ในขั้นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อย่างมาก  สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมูลนิธิวิเทศพัฒนา  ได้จัดทำชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ข้าราชการของส่วนราชการต่างๆ ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 7 ชุดวิชา  ได้แก่  (1) แผนที่ยุทธศาสตร์ (2) การบริหารความเสี่ยง (3) การบริหารความเปลี่ยนแปลง  (4)  การคิดแบบการกระตุ้นให้เกิดการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลง "ความคิดไร้ขีดจำกัด"  (5) การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบระดับบุคคล  (6) การจัดการความรู้  (7)  คู่มือปฏิบัติงาน  สนใจดาวน์โหลดได้ที่ http://www.opdc.go.th  ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเองนี้  ผู้เรียนรู้ต้องเข้าใจหลักการและสาระสำคัญ  และนำมาปรับใช้กับหน่วยงานของตนเองให้เหมาะสมตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตนเองด้วย  และควรทราบเงื่อนไขและข้อจำกัดของเครื่องมือในแต่ละชุดด้วย  จะทำให้เครื่องเหล่านี้มีประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างแท้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเลขบันทึก: 14682, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-20 22:49:11+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)