งานบริการวิชาการ

ประกันคุณภาพ บริการวิชาการ

วันที่ 8 ก.พ. 49 จะมีการประชุมเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บข้อมูลสำหรับพันธกิจบริการวิชาการและ การวิจัย

เป้าหมายของงานคือ จะพยายามออกแบบการเก็บข้อมูลเพื่อให้ครอบคลุมการประเมินทุกรูปแบบ

ไม่แน่ใจว่าจะทำได้มากน้อยเท่าไร (ประเมินทั้ง สมศ. ก.พ.ร. ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งอาจดู KPI บางรายการที่ไม่ปรากฎใน สมศ. ก.พ.ร.

ชุมชน KM มีไอเดีย ดี ๆ อะไรของเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลียนเรียนรู้ KU QA and KMความเห็น (0)