วันแรกของการประชุมสัมมนาทางวิชาการ (ปขมท.) ประจำปี 2549 ที่เชียงใหม่ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว (2 กุมภาพันธ์ 49) หลังจากทานอาหารเช้าเสร็จ ผมได้ถ่ายรูปบุคลากรที่มาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรบางส่วน เพราะคนเยอะมากครับ ซึ่ง ครั้งนี้ตั้งแต่ผมไปประชุมปขมท. มานับว่ามีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวรมากที่สุดครับ

 

   
   
   
   

 

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ