วันนี้ไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตมาค่ะ

ได้รับฟังข่าวสารจากทางการให้ผู้ที่อยู่ไกลบ้านไปใช้สิทธิ์นอกเขตจังหวัดที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านค่ะ  รู้แต่ว่าสามารถ Download แบบฟอร์ม และแนบสำเนาบัตรประชาชน แต่เพื่อความแน่ใจเลยเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเขาจัดไว้เป็นหมวดหมู่เข้าใจง่ายค่ะ

สรุปแล้วใครจะไปขอลงทะเบียน แค่ติดสำเนาบัตรประชาชน(หรือบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้และมีเลขประจำตัวประชาชน)ไปก็พอค่ะ เพราะแบบฟอร์มที่เราไปยื่นร้องขอเขาจัดเตรียมไว้ให้เราเรียบร้อยแล้ว  ใครใกล้หรือสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นนะคะ  ที่ว่าการอำเภอหรือเทศบาลก็ได้ค่ะ

***เพิ่มเติมตามความเรียกร้องของหนูแก่นจัง เอกสารประกอบการร้องขอ คลิกที่นี่ค่ะ

 

ใครที่อยู่ไกลบ้านอย่าลืมไปขอลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขตเลือกตั้งนะคะ  ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 นี้แล้วนะคะ