• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

สร้างเสริมสมรรถนะในการแข่งขัน

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ  

สมรรถนะ และ พฤติกรรม สำหรับเลือดสีอิฐ สปิริตมอดินแดง

 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดย ผศ.ลิขิต อมาตยคง และทีมงานได้ประสานงานมากับ อ.บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ของศูนย์บริการวิชาการ ยืนยันที่จะ " ร่วมมือกันเสริมสร้างศักยภาพ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ติดอาวุธทางปัญญา ก่อนที่นักศึกษาจะจบออกไปทำงานตามวิถีที่ร่ำเรียนวิชาชีพ"

 กิจกรรมที่จะนำมาเสริมสร้าง " ศักยภาพในการแข่งขัน" คือ การสร้าง "สมรรถนะ ในการนำการจัดการความรู้ หรือ ใช้ การ ลปรร ( แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ) มาเป็นตัวเคลื่อนและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้"

 เรียนเชิญ นักศึกษา ท่านผู้ปกครอง ท่านที่มีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเป็นผู้ร่วมงาน หรือท่านคณาจารย์ โปรด " แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือ เล่าประสบการณ์ การนำการจัดการความรู้ มาเป็น เครื่องมือ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน ครับ "

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 14580
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)