สร้างเสริมสมรรถนะในการแข่งขัน

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ

สมรรถนะ และ พฤติกรรม สำหรับเลือดสีอิฐ สปิริตมอดินแดง

 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดย ผศ.ลิขิต อมาตยคง และทีมงานได้ประสานงานมากับ อ.บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ของศูนย์บริการวิชาการ ยืนยันที่จะ " ร่วมมือกันเสริมสร้างศักยภาพ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ติดอาวุธทางปัญญา ก่อนที่นักศึกษาจะจบออกไปทำงานตามวิถีที่ร่ำเรียนวิชาชีพ"

 กิจกรรมที่จะนำมาเสริมสร้าง " ศักยภาพในการแข่งขัน" คือ การสร้าง "สมรรถนะ ในการนำการจัดการความรู้ หรือ ใช้ การ ลปรร ( แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ) มาเป็นตัวเคลื่อนและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้"

 เรียนเชิญ นักศึกษา ท่านผู้ปกครอง ท่านที่มีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเป็นผู้ร่วมงาน หรือท่านคณาจารย์ โปรด " แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือ เล่าประสบการณ์ การนำการจัดการความรู้ มาเป็น เครื่องมือ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน ครับ "

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)