บทความนี้เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ครับ ไม่ได้อ้างอิงจากตำราใหน ฉะนั้นจึงอาจจะผิดก็ได้ คือ จากการสังเกตของผมเอง ผมเห็นมีการทำงานเป็นทีมกันมากครับ  แต่ส่วนใหญ่เป็นทีมงานที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพครับ และเท่าที่ผมสังเกตดูการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ หรือไม่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยหลักมักจะเกิดจากการมีภาวะผู้นำ ของ ผู้นำทีมครับ เมื่อผู้นำทีมมีภาวะผู้นำ ลูกทีมเขาก็ต้องการทำงานด้วยครับ ขณะเดียวกัน ถ้าผู้นำทีมไม่มีภาวะผู้นำ ก็ไม่มีใครอยากทำงานด้วย หรือ ถ้าทำก็จำใจทำไปอย่างนั้นเอง สำหรับภาวะผู้นำ ที่ผู้นำทีมควรมี เท่าที่นึกได้ ผมว่าผู้นำทีมควรมีคุณลักษณะอย่างนี้ครับ 1. ความรู้ในงานที่ทำ  เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยครับ ผู้นำทีมต้องรู้งานที่ทำดีกว่าคนอื่น ไม่ใช่ถามอะไรก็ตอบไม่ได้ ใครก็ไม่อยากทำงานด้วย 2. ความเสียสละและความมีน้ำใจ  เรื่องนี้ขาดไม่ได้ครับ ถ้ามีความรู้แต่ไม่มีน้ำใจไม่เสียสละ ก็ไปไม่รอดครับ  3. ต้องมองงานออก  โดยต้องมองงานให้เป็นภาพรวมได้ตลอดแนว จะได้กำหนดภาระงานได้ถูกต้อง เป็นสัดส่วน ไม่สับสน 4. แบ่งความดีให้คนอื่นบ้าง ไม่ใช่รับเอาความดีแต่ผู้เดียว  ฯลฯ เท่าที่นึกออกมีแค่นี้ครับ  และทั้ง 4 ข้อ ผมนำมาจากการสังเกตคุณลักษณะของผู้นำทีม ที่ดี และ ผู้นำทีมที่ไม่ดี จากชีวิตจริงครับ  ถูกผิดอย่างไรต้องขออภัย..ขอบคุณครับ