ความรู้ขุมใหญ่จากการประชุมจัดการความรู้เพื่อการปลดหนี้ครู (ตอนแรก)

อ้อ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ในช่วงแรกๆ อาจารย์แต่ละคนยังไม่สามารถเล่าเรื่องออกมาได้มากนัก คุณไพบูลย์ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญช่ำชองในการนำกิจกรรมกลุ่ม ทำให้อาจารย์แต่ละคนสามารถเล่าเรื่องความสำเร็จในการปลดหนี้ ทั้งของตนเองและเพื่อนอาจารย์คนอื่นๆ ได้อย่างลื่นไหล

          วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๘   ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)  เพื่อเข้าร่วมการประชุมจัดการความรู้เพื่อการปลดหนี้ครู  ที่โรงเรียนวัดบางฝ้าย   อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๓๐  คน  ประกอบด้วย    คุณไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม  ในฐานะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาชีวิตครู,  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (สกสค.) จังหวัดสมุทรปราการ,  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อเพื่อสังคมและชุมชน  จากธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่, ผู้จัดการธนาคารออมสิน  สาขาต่างๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ  และตัวแทนเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูกลุ่มที่ ๑  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย  คุณพงษ์ศักดิ์  ธีระวรรณสาร  ในฐานะประธานกลุ่มใหญ่  และผู้อำนวยการโรงเรียน ในฐานะประธานกลุ่มย่อยจากโรงเรียนต่างๆ อีกจำนวนหนึ่ง


          โครงการพัฒนาชีวิตครูเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง ๓  ฝ่าย คือ  กลุ่มข้าราชการครู,  กระทรวงศึกษาธิการ  และธนาคารออมสิน  ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว  ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา ๕ ปีแล้ว โดยมีการให้บริการครอบคลุมทั่วทั้ง ๗๖  จังหวัด  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการฯ แปดหมื่นกว่าคน  มีสมาชิกที่ได้รับการกู้เงินไปแล้วเกือบหกหมื่นคน  คิดเป็นจำนวนเงินถึงสี่หมื่นล้านบาท  และแม้ได้มีการศึกษาวิจัยผลของการดำเนินโครงการฯ  พบว่า  ข้าราชการครูที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน มีการเพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย  มีการวางแผนการใช้จ่าย  และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิกไปในทิศทางที่ดีขึ้น  มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งมากขึ้น  โดยสมาชิกคนใดหรือกลุ่มใดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เป็นตัวอย่างที่ดี  ธนาคารออมสินก็จะมีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้  และจัดสรรเงินสนับสนุนตอบแทนพิเศษ  จำนวน  ๑%   แก่กลุ่มใหญ่เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนความดีที่สมาชิกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ธนาคารกำหนด  โดยกลุ่มใหญ่จะเป็นผู้บริหารจัดการเงินดังกล่าว ตามมติของที่ประชุมกลุ่ม    แต่จากการดำเนินการก็พบว่า  ยังมีสมาชิกบางส่วนที่มีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ  เช่น  ไม่มีการออมทรัพย์หลังจากได้รับเงินกู้แล้ว  ขาดการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง  มีพฤติกรรมก่อหนี้สินเพิ่มเติม เป็นต้น 
          เหล่านี้จึงเป็นที่มาของการจัดการประชุมจัดการความรู้เพื่อการปลดหนี้ครูในครั้งนี้  โดยได้เลือกพื้นที่อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการก่อน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง และมีสมาชิกที่มีวิธีการปลดหนี้หรือการบริหารจัดการหนี้ที่ดี  คือ  มีใครทำได้ดีแล้วบ้าง  และใครยังคงมีปัญหาอีกบ้าง  ซึ่งน่าจะเป็นกรณีศึกษาและพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการจัดการความรู้เพื่อการปลดหนี้ครูได้ต่อไป


          โดยคุณไพบูลย์   วัฒนศิริธรรม  ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม  พร้อมทั้งได้นำกระบวนการหรือเครื่องมือการจัดการความรู้มาใช้ในการประชุมครั้งนี้ด้วย  ซึ่งคุณไพบูลย์  ได้แสดงบทบาทการเป็น "คุณอำนวย"  และ "คุณลิขิต"  ควบคู่กัน  โดยให้อาจารย์ที่เป็นประธานกลุ่มต่างๆ  เล่าเรื่องความสำเร็จในการปลดเปลื้องภาระหนี้สินให้บรรเทาลง ซึ่งช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของอาจารย์ดีขึ้น  ในช่วงแรกๆ  อาจารย์แต่ละคนยังไม่สามารถเล่าเรื่องออกมาได้มากนัก  คุณไพบูลย์  ได้ใช้ความเชี่ยวชาญช่ำชองในการนำกิจกรรมกลุ่ม  ทำให้อาจารย์แต่ละคนสามารถเล่าเรื่องความสำเร็จในการปลดหนี้ ทั้งของตนเองและเพื่อนอาจารย์คนอื่นๆ  ได้อย่างลื่นไหล   บางคนสามารถเล่าออกมาอย่างไม่กลัวอายเลยว่า  เป็นหนี้อยู่ถึงสามล้านบาท  ต้องจ่ายดอกเบี้ยเดือนละกว่าสามแสนบาท  เคยคิดจะลาออกจากการเป็นอาจารย์  และจะไปค้ายาบ้าด้วยซ้ำไป  แต่ในที่สุดก็มีวิธีการมีการวางแผนในการใช้ชีวิตใหม่  ไม่ว่าจะเป็นการขายทรัพย์สินบางส่วนไปเพื่อนำมาใช้หนี้  โดยเฉพาะนำเงินไปใช้หนี้เงินกู้นอกระบบก่อน   การลดละเลิกเหล้าบุหรี่ทั้งหมด  ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตนเองใหม่  ไม่ก่อหนี้เพิ่มเติม  พร้อมทั้งสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการฯ ดังกล่าว  แม้ว่าจะยังเป็นหนี้กับธนาคารออมสินอยู่  แต่เป็นหนี้รายเดียว  ไม่ได้เป็นหนี้รอบตัวเหมือนเช่นเดิม  ทำให้เหลือเงินเกือบสองหมื่นต่อเดือน หลังจากหักชำระหนี้ให้ธนาคารออกสินแล้ว  ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  ไม่ต้องเครียดว่าจะหาเงินมาใช้หนี้ได้อย่างไร  ไม่ต้องคอยหลบหน้าเมื่อเจ้าหนี้มาทวงเงินถึงในโรงเรียน  เป็นต้น 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & play

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 1431, เขียน: 19 Jul 2005 @ 18:26 (), แก้ไข: 16 May 2012 @ 11:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)