สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ได้เปิด Website เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนใหม่ เชิญคลิ๊กไปที่  http://nfe-qualityassurance.e-thai.net/