การใช้ Intranet เพื่อการฝึกอบรม

       ปัจจุบันเราพบว่าองค์กรต่างๆ เริ่มนำระบบ IT มาใช้ในการพัฒนาองค์กร เช่นเดียวกับการนำ IT มาจัดการด้านการฝึกอบรม องค์กรแห่งการเรียนรู้จะได้ประโยชน์จากการใช้ Intranet เพื่อการเรียนรู้อย่างมาก เพราะมันมีข้อดีคือ มีความคงเส้นคงวา มีการรวมข้อมูลเข้าสู่ศูนย์กลาง และใช้งานได้สะดวก เพราะพนักงานสามารถใช้วัตถุดิบในการฝึกอบรมแบบเดียวกัน จากฐานข้อมูลเดียวกันได้ทุกเมื่อ ตามที่แต่ละคนต้องการ

      นอกจากนี้อุปกรณ์แบบ Interactive เช่น JAVA ซึ่งใช้ใน Web-based Training ก็จะทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจได้ Intranet เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างและดูแลรักษาได้ง่าย และการปรับเนื้อหาความรู้ใน Intranet ก็ทำได้ง่าย อีกทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการปรับเนื้อหาในเอกสารการฝึกอบรม นอกจากนี้ความสามารถของ Intranet ยังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน taew4737503ความเห็น (0)