class

เรียนรู้ร่วมกันสร้างพลังให้ชุมชน

ความรู้เรื่องกล้อง.......

หลักการถ่ายรูปเบื้องต้นติดตามได้ตอนต่อไป

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีทางการศึกษาความเห็น (0)