Baptist Hospital and World Class...KM !

ปรัชญา...นำหน้ากระบวนการในวิถี..KM
วันนี้มีการประชุมใหญ่ที่คณะผมเรื่อง คุณภาพที่เหนือความคาดหวัง “Quality; Beyond Expectation” เป็นการเสนอผลงาน แนวคิด รวมถึงการระดมความคิดในการพัฒนาคุณภาพในการทำงาน รวมถึงการนำความรู้ต่างๆ มาแลกเปลี่ยนกัน …..นึกถึงงานที่อาจารย์ให้มาเมื่อคราวที่แล้วเลยไปหามาว่า ในส่วนของโรงพยาบาลที่เรียกว่า “World Class KM” มีหรือเปล่า ที่จับเอางานด้าน KM มาช่วยในด้านการพัฒนาคุณภาพงาน ปรากฎว่าผมพบอยู่ โรงพยาบาลหนึ่งในอเมริกา ที่น่าสนใจมาก เลยขอเล่าสู่กันฟังนะ ….ผมว่าจัดเป็น “World Class” ได้เลยละ!

โรงพยาบาลดังกล่าวคือ โรงพยาบาล Baptist ตั้งอยู่ที่ USA เป็นโรงพยาบาลที่น่าสนใจมากเนื่องจาก เมื่อในปี 2003 ที่ผ่านมา โรงพยาบาล Baptist ได้รับรางวัล MBNQA ของสหรัฐอเมริกา สาขาการดูแลสุขภาพ (ถ้าเป็นบ้านเรา ก็คงคล้ายๆกับ TQA อะไรทำนองนั้น แต่ในประเทศไทยยังไม่เคยมีโรงพยาบาลไหนเคยได้ TQA เลยนะครับ) นอกจากนี้ผลการสำรวจของนิตยาสาร Fortune ประจำปี 2003 ยังจัดอันดับให้ Baptist Corporation ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของโรงพยาบาล Baptist อยู่ในอันดับที่15 จาก 100 บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา เราลองมาฟังกันดีกว่าว่าเค้าใช้กระบวนการ KM แบบใดจึงทำให้ Baptist ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของเค้าเริ่มต้นจากหลายๆองค์ประกอบ อาทิเช่น การจัดทำระบบฐานข้อมูล ที่เรียกว่า The Hospital Information System: HIS โดยเก็บรวมรวมข้อมูลและความรู้จากระบบการรักษา พนักงาน ผู้ป่วย ระบบการเงิน ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ และจากแพทย์นำมาประมวลผลและจัดเก็บเป็นหมวดหมู่เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวม และปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บุคลากรของโรงพยาบาลสามารถเข้าไปใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ระบบเก็บข้อมูลทางการแพทย์สำหรับแพทย์ (The Medical Information Data Access System: MIDAS) และผ่านทางมุมความรู้ที่กระจายตามจุดต่างๆในองค์กร และโรงพยาบาล

นอกจากนี้โรงพยาบาลยังเปิดรับฟังความคิดเห็น และการเรียนรู้ที่หลากหลายจากบุคลากรหลายระดับ โดยจัดตั้งโครงการสมองใส (Bright Ideas Program) และจัดสถานที่สำหรับพนักงานปรึกษาหารือกันตลอด 24 ชั่วโมงอีกทั้งสัมภาษณ์บุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร โดยใช้คำถามเชิงพฤติกรรมทำให้ได้รับข้อเสนอแนะใหม่ๆในการปรับปรุงองค์กรทุกระดับเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างเช่นในปี 2003 ได้รับแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการทำงานจากทุกระดับ เพิ่มเป็น 6,800 แนวคิด จากเดิม 1,400 แนวคิดในปี 1998 และมีแนวคิดที่ดำเนินการไปแล้วเพิ่มจากเดิม 370 เรื่อง ในปี 1998 เป็น 5,000 เรื่อง ในปี 2003 ด้วยการจัดตั้งทีมงาน Focus-PDCA ทำหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน

ในส่วนมหาวิทยาลัย Baptist มีทั้งโครงการดำเนินการและให้บริการทางการแพทย์ และเป็นแหล่งฝึกอบรมที่สำคัญสำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลพนักงานทุกคนจะต้องฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า 60 ชั่วโมงต่อปี ในแต่ละวันผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะมาเข้าแถวอย่างพร้อมเพรียงกันในตอนเช้าพูดถึงข้อมูลการปฏิบัติงานที่สำคัญ รวมทั้งการตอกย้ำค่านิยมหลักขององค์กร

ทั้งนี้ทั้งนั้น ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนทางด้านการวิจัยทางการลงทุนทำให้โรงพยาบาล Baptist ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน 50 องค์กรแห่งการเรียนรู้ในปี 2003 โดยนิตยาสาร Training นับว่าเป็นองค์กรที่ปรับและนำ KM มาใช้อย่างได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจริงๆ

สิ่งที่ เขียนไว้ในนิตยสาร Fortune กล่าวไว้ในเรื่อง KM ของ โรงพยาบาล Baptist ว่า

BHI’s information and knowledge management systems enable it to collect and integrate data for tracking overall organizational performance and for identifying opportunities for improvement. The Hospital Information System (HIS) is used to gather, connect, and integrate data from clinical systems, employees, patients, financial systems, decision support systems, and physicians. The HIS system is accessed through mobile terminals, through the Medical Information Data Access System (MIDAS) system for physicians, and through kiosks located throughout the organization”.

ที่มา :

http://www.nist.gov/public_affairs/releases/bhitrauma.htm

http://www.bhcpns.org/

http://www.ihi.org/IHI/Topics/Improvement/ImprovementMethods/Literature/LessonsfromtheBaldrigeWinnersinHealthCare.htm

http://www.baptisthospital.com/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน knowledge managementความเห็น (0)