25/1/2549   วันนี้เตยอัดเทปเหมือนเดิมค่ะ  เพราะว่ายังเหลืออีเยอะเลย   ต้องทำให้เสร็จก่อนจะฝึกงานเสร็จค่ะ   การอัดก็ยังต้องเหมือนเดิมคือการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ   ส่วน เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการอัด   จากนั้นกดตัว R ที่โปรแกรม แล้วกด pause และ play   แล้วก็กด REC ที่โปรแกรม พอเสร็จก็ Save Midown As   และวันนี้ก็เหมือนเมื่อวานเลยค่ะ   พี่เบิร์ดก็ให้เตยพิมพ์เอกสาร  เกี่ยวกับบันทึกข้อความ  เกี่ยวกับเสียงตามสาย  เป็นกการให้พนักงานในส่วนกลางส่วนภูมิภาคได้รับฟังเสียงสนทนาของประธานกรรมการ กปภ.  ผ่านรายการเสียงตามสาย พี่เบิร์ดจึงขอนำเสนอทางดำเนินการในรูปแบบของการสนทนาประสาชาวน้ำ ในรายการ “ประธานบอร์ดพบพนักงาน”ค่ะ