การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดงานนิทรรศการ

พิชชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สิ่งที่ได้จากการAARประจำเดือนของหน่วยงาน

หายไปหลายวันไม่มีโอกาสได้เข้ามาบันทึก…แต่ก็ได้จดประเด็นต่าง ๆ ไว้ในสมุดโน๊ตตั้งใจว่ามีเวลาเมื่อใดจะบันทึกทันที  ...สืบเนื่องจากการประชุมAAR ประจำเดือนของชาวศูนย์บริการวิชาการนอกจากจะเป็นการรายงานผลแล้วก็มาพูดคุยกันว่ามีข้อควรปรับปรุงเสนอแนะอย่างไร  ซึ่งสิ่งที่ได้ฟังจากการประชุมก็มีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอื่น ๆ ต่อไป  อย่างเช่น ข้อเสนอแนะในการจัดงานแสดงนิทรรศการ Innovation 2006 สิ่งที่สำคัญที่จะเพิ่มให้งานประสบความสำเร็จ  ควรคำนึง 4 ประการคือ

1.     ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และตรงกลุ่มเป้าหมาย
2.     นิทรรศการมีชีวิต
3.     เน้นการมีส่วนร่วมทั้งผู้จัดนิทรรศการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
4.     การจัดเชิงบูรณาการ    

ซึ่งโดยส่วนตัวเห็นด้วยอย่างยิ่งโดยเฉพาะนิทรรศการมีชีวิตและการให้ผู้เข้าชมงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพราะจะสร้างบรรยากาศให้งานไม่น้อยเลย  อย่างที่เคยเสนอบูธของคณะเทคนิคการแพทย์ที่มีผู้สนใจเข้าร่วมทดสอบพลังแขน ขา และแรงกำมือ ( ได้ไปลองเหมือนกัน..สนุกดีได้ความรู้ในการดูแลตัวเองด้วยค่ะ) http://gotoknow.org/archive/2006/01/26/16/26/48/e13476  //  น้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKE



ความเห็น (0)