กิตติกานต์ 64

ถ่ายภาพผู้ว่าการ กปภ.รับมอบเงิน 15 ล้าน

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2549 วันนี้ในช่วงตอนเช้าที่ห้องผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  ได้มีการถ่ายภาพบุคลากรการประปาส่วนภูมิภาค  (เป็นห้องที่พวกเราทั้ง 3 คน ได้จัดเอาไว้เมื่อวันศุกร์ที่ 27)   โดยวันนี้พี่หน่องเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างภาพ  เป็นคนลงมือถ่ายภาพเอง  ทำให้ตอนเช้าวันนี้ไม่ค่อยได้ทำงานมาก  พอถ่ายเสร็จประมาณ 11.00 น จึงเก็บของเข้าสู่ที่เดิม

     จากนั้นตอนบ่ายได้มีงานถ่ายภาพพิธีรับมอบเงินจากการประปาสาขารังสิต   พี่หน่องเลยมอบหมายงานให้ผมเป็นคนถ่ายภาพ   ส่วนตุลาและอติกานต์มีงานจัดทำแผนผังผู้บริหาร   หลังจากเตรียมกล้องแล้ว    ผมได้ขึ้นไปถ่ายภาพพิธีการที่ห้องประชุมชั้น  5 เวลา 14.00 น   ในพิธีการผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับมอบเงินจากนายกเทศมนตรีเมืองรังสิต  จำนวนเงิน 15 ล้านบาท ผมได้ถ่ายภาพตอนพิธีการรับมอบเงิน   โดยถ่ายภาพเผื่อไว้หลายภาพ  เพื่อเอาไว้เลือกที่หลัง และหลังจากพิธีการมอบเสร็จ   ผมได้ขอกำหนดการการมอบเงินเป็นใบบันทึกขึอความ   เพื่อที่จะได้นำมาพิมพ์ลงในแผ่นประชาสัมพันธ์    โดยที่พี่หน่องให้ผมเป็นคนสรุปข้อความจากใบบันทึกข้อความ

   โดยมีข้อความที่ผมสรุปออกมาสั้น ๆ ดังนี้

  ด.ร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค  รับมอบเงินอุดหนุนการปรับปรุงระบบกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค  จากนายเดชา  กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีเมืองรังสิต  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549  ณ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วันนี้

1.ได้ฝึกการสรุปข้อความจากใบบันทึกข้อความ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของกิตติกานต์ความเห็น (1)

เศณวี
IP: xxx.146.247.69
เขียนเมื่อ 
กิตติกานต์ วันนี้เราไปออกกองถ่าย ที่bbcด้วย ไปแล้วนึกถึงกิตติกานต์มาก